Hoe Mia Doornaert de bal misslaat

Barones Mia Doornaert vond het nodig om in een column uit te halen naar campagne ROSA en het protest tegen de seksistische KVHV-meeting met Jeff Hoeyberghs. Hanne van ROSA Gent reageert.

Mia Doornaert schreef een column voor De Standaard, getiteld “Vrouwen kunnen Hoeyberghs zelf wel aan”. Het was een reactie op de protestactie van Campagne ROSA tegen KVHV en de meeting met Jeff Hoeyberghs.

Campagne ROSA had in 24 uur een actie op poten gezet en meer dan 70 studenten kunnen mobiliseren. Het KVHV was hier aanvankelijk niet van onder de indruk. Ze hadden inmiddels zoveel zelfvertrouwen dat ze hiermee gingen wegkomen, dat ze zelf beelden van de meeting op Facebook plaatsten. Het zijn deze beelden die later zijn verspreid door Campagne ROSA. Maar hiermee was de strijd nog niet gestreden. Campagne ROSA ging het hier niet bij laten en voerde verder actie met de bedoeling om KVHV uit te sluiten aan de UGent. Jammer genoeg is KVHV ervan af gekomen met een schorsing van twee maanden en een eventuele verlenging van drie maanden als ze zich niet distantiëren van de uitspraken van Hoeyberghs.

Doornaert opent haar opiniestuk met de zin “Studenten zijn altijd al lastposten en provocateurs geweest”. Ze doet KVHV en zijn seksisme af als kwajongensstreken. Alsof het een fase is dat bij student-zijn hoort. Daar is Campagne ROSA het al helemaal niet mee eens. Een studentenvereniging zoals KVHV krijgt financiële steun door middel van subsidies van de UGent. Verder vond de fel besproken meeting plaats binnen de muren van diezelfde universiteit. Een onderwijsinstelling heeft de plicht en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke student of studente zich veilig en thuis voelt. Dat wordt belemmerd als er seksistische, racistische en haatdragende meetings plaatsvinden aan de UGent.

Verder wordt geargumenteerd dat KVHV gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrijemeningsuiting. Doornaert stelt zelfs dat de pijlers van de democratie aan het instorten zijn. Maar de centrale vraag hier is of seksisme en racisme een mening zijn? Volgens Campagne ROSA is seksisme is een structureel probleem en geen mening. Seksisme is een fenomeen dat in de hele samenleving voorkomt. Alleen is het vaak heel subtiel aanwezig in onze maatschappij. Denk hierbij maar aan het feit dat de loonkloof tussen man en vrouw stijgt als een gezin een kind krijgt. Of dat vrouwen door hun dubbele dagtaak vaker deeltijds werken. Het seksisme van Jeff Hoeyberghs is veel explicieter en daarom zo choquerend. De statements van Hoeyberghs normaliseren verkrachtingscultuur. Verder zijn ze ook racistisch. Zo is te zien hoe Hoeyberghs verkondigt dat klimaatvluchtelingen mogen verdrinken als ze toch te lui zijn om hun hutje 100 meter hoger te bouwen. Deze boodschappen dragen bij tot een vijandig klimaat in de samenleving.

Doornaert vindt dat de eis voor de uitsluiting van KVHV vernederd is voor vrouwen. Ze noemt het zelfs beangstigend. Ze stelt dat vrouwen zelf mondig genoeg. Dat is inderdaad waar, maar het mag geen argument zijn om seksisme te aanvaarden. Met Campagne ROSA brengen we vrouwen en mannen samen, om samen hun stem te laten horen tegen dit soort zaken. Een feministische Campagne als ROSA, kan alleen opgebouwd worden door strijd en engagement van activisten. Als al deze activisten hun mond niet hadden opengedaan, dan was dit allemaal nooit aan het licht gekomen.

Campagne ROSA heeft ervoor kunnen zorgen dat personen, groepen of organisaties niet zomaar wegkomen met haatpraat. En dit zal Campagne ROSA zeker blijven doen in de toekomst!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.