Depenalisering abortus – geen overwinning mogelijk zonder strijd

Reactie van Campagne ROSA op de mogelijkheid dat het wetsvoorstel rond toegang tot abortus van tafel wordt geveegd in het politiek spel rond de regeringsvorming.

Voor de tweede maal in twee jaar tijd lijkt het wetsvoorstel om abortus te depenaliseren en de periode te verlengen tot 18 weken het slachtoffer te worden van politieke berekening. In 2018 kozen de liberale partijen op het laatste moment toch voor een akkoord binnen de Zweedse regering, dat slechts een status quo betekende, i.p.v. verder steun te betonen aan het voorstel voor depenalisering dat op tafel lag. Vandaag is het Magnette die in Le Soir te kennen heeft dat hij “bereid is erover te praten in een regering eerder dan in het parlement” in een poging CD&V te overhalen in een paars-groen-oranje regering te stappen.

Het wetsvoorstel dat de laatste weken besproken werd, kreeg de steun van PS/Spa, Open VLD/MR, Groen/Ecolo, PVDA/PTB en Défi – partijen die samen een meerderheid in de Kamer vertegenwoordigen. Maar de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Met CD&V “in een regering praten” i.p.v. in het parlement een meerderheid te zoeken, betekent dat het wetsvoorstel op de schop gaat. Enkel PVDA/PTB lijkt op dit moment nog een stemming te verdedigen om te voorkomen dat dit wetsvoorstel geslachtofferd wordt in de vorming van een federale regering zonder N-VA.

Het wetsvoorstel in kwestie is voor een depenalisering van abortus, een verlenging van de periode tot 18 weken en een inkorting van de bedenkperiode van een week tot 48u. Zo willen de partijen die het ingediend hebben een einde maken aan de situatie dat elk jaar honderden vrouwen voor een abortus naar het buitenland moeten trekken, een ingrijpende, maar vooral ook dure oplossing die voor armere lagen van vrouwen niet toegankelijk is. Campagne ROSA juichte dit initiatief toe, maar net als in 2018 lijkt het op een sisser uit te zullen draaien.

Campagne ROSA steunt dan ook de PVDA/PTB in haar pogingen om het wetsvoorstel nog gestemd te krijgen vooraleer de paars-groene partijen het van de agenda halen om tot een regering met de CD&V te kunnen komen. We denken dat de enige manier om stappen vooruit te zetten in deze kwestie – zoals in andere – het organiseren is van reële druk waardoor partijen als PS en Spa en Open VLD en MR er niet zomaar komaf kunnen mee maken. Zolang de discussie beperkt blijft tot het parlement, zonder reële mobilisatie op straat, zullen dergelijke vrouwenrechten geofferd worden op het altaar van de politieke berekening.

Campagne ROSA roept de PVDA/PTB, alle vrouwenorganisaties en andere voorstanders van depenalisering op tot de opbouw van een actieve campagne, met acties en betogingen, die de druk op de paars-groene partijen – en de electorale prijs voor hun verraad – opdrijft. Het is de enige manier om te voorkomen dat deze partijen blijven cynische politieke spelletjes te spelen met een fundamenteel vrouwenrecht, namelijk het recht om zelf over je eigen lichaam te beslissen.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.