My Body My Choice !

Op 31 maart vind de “March for Life Brussels” plaats.

Op hun facebook evenement staat te lezen dat ze “stappen om hen te laten leven!”. De actievoerders manifesteren voor betere opvang, een beter begrip van handicap, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Ze vinden dat elk leven het verdient om geleefd te worden en elke “Mens waardig” is om te leven. Op het eerste zicht lijkt er niet echt veel mis met deze manifestatie, maar als je beter kijkt, dan merk je op dat het om een anti-abortus mars gaat.

Campagne ROSA hanteert natuurlijk een heel ander discours dan de “March for life”. Vrouwen moeten zelf de vrijheid en het recht hebben om zelf over hun eigen lichaam te beslissen. Dat houdt dus ook het recht op abortus in! Campagne ROSA verdedigt niet enkel het recht op abortus maar houdt er ook een pro-choice houding op na. Momenteel leeft 80% van de alleenstaande moeders onder de armoedegrens. Dit komt door de besparingen in de openbare voorzieningen. Nog steeds zien we een nijpend tekort aan inkomens gerelateerde kinderopvang, kinderbijslag dat wel toereikend is om een kind op te voeden, maar ook  in de gezondheidszorg. Campagne ROSA ijvert ervoor dat vrouwen kunnen kiezen wanneer ze een kind willen en dat zonder te verarmen!

In België, vandaag is iedereen die abortus pleegt of hierbij helpt strafbaar tenzij er aan enkele voorwaarden is voldaan. Ten eerste moeten vrouwen zich in een “noodsituatie” bevinden. Die noodsituatie is wel vrij te interpreteren door de vrouwen zelf. Dat kan ten laatste na 12 weken. Er moet wel rekening gehouden worden met een verplichte week “bedenktijd”. Na 12 weken is abortus (wettelijk) enkel nog een optie als er gevreesd wordt voor het leven van de vrouw of als het kind aan een ongeneeslijke kwaal lijdt. Maar vrouwen die hun zwangerschap te laat ontdekt hebben of om een andere reden het kind niet willen houden, hebben geen opties meer in België. Daarom komt het voor dat jaarlijks honderden vrouwen naar het buitenland gaan om geholpen te worden. Deze vrouwen blijven wel strafbaar in België!

Voor de wet is een vrouw dus niet vrij om zelf te kiezen wat ze met haar lichaam wil doen. Ook de anti-abortus beweging wil vrouwen geen ruimte en vrijheid geven. Hun eis om abortus te verbieden is zelfs heel gevaarlijk. Met een verbod zal abortus niet verdwijnen maar het zal uitgevoerd worden in illegale omstandigheden. Er zijn genoeg voorbeelden op wereldschaal om te weten wat hier de gevolgen van zijn. Dan wordt abortus gevaarlijk en in sommige gevallen zelfs dodelijk.

Campagne ROSA staat voor pro-choice. Het recht op abortus of het recht om een kind op te voeden zonder te verarmen!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.