Stop geweld op vrouwen !

25 november is de internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Er is geen kapitalisme zonder seksisme

Het is in dat kader belangrijk om te kijken naar de situatie van vrouwen in heel de wereld. Verkrachtingen, feminicide, pesterijen, geweld binnen het gezin, genetische verminking, transfobie, … Er zijn redenen genoeg om op 25 november in actie te komen. Maar het volstaat niet om wat fout loopt aan te klagen.

Die dag moet ook aangegrepen worden om te bouwen aan een brede beweging die ingaat tegen seksisme, maar ook tegen het besparingsbeleid dat de precaire positie van vrouwen versterkt en de mogelijkheden vermindert om personen die moeilijkheden kennen te begeleiden. Angstaanjagende cijfers! Gemiddeld wordt wereldwijd één vrouw op drie ooit het slachtoffer van geweld, seksueel geweld of andere mishandelingen. In België zijn er gemiddeld ongeveer 8 verkrachtingen en 9 seksuele aanrandingen (cijfers van de politie). Bij onze Franse buren komt gemiddeld om de drie dagen een vrouw om het leven als gevolg van geweld door haar partner.

In Zuid-Amerika voert de beweging ‘Ni una menos’ (“Niet één minder”) een historische campagne om de feminicides aan te klagen. De term “feminicide” wordt gebruikt om de verdwijning van vrouwen aan te klagen, jaarlijks zijn er honderden vrouwen die het leven laten bij geweld. In India stonden vrouwen op om te protesteren tegen het feit dat er gemiddeld elke 20 minuten een vrouw wordt verkracht.

Strijden tegen een systeem dat nefast voor vrouwen

Er zijn wereldwijd tal van bewegingen tegen seksisme. Voor veel vrouwen wordt het duidelijk dat het nodig is om zich te organiseren en te strijden. Het gaat ons niet enkel om het aanklagen van onrechtvaardigheid waar vrouwen het slachtoffer van zijn, maar ook om de oorzaken ervan te begrijpen zodat we die kunnen bestrijden. Geweld tegen vrouwen is alomtegenwoordig: op school, op straat, in het gezin, … Het gaat niet om een cultuurprobleem of om ‘slechte keuzes’ van vrouwen, maar om geweld verbonden met de wijze waarop het huidige systeem, het kapitalisme, functioneert.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is geweld niet eigen aan de mens. We worden niet gewelddadig geboren. Het kapitalisme versterkt via tal van kanalen geweld: verkrachtingscultuur is aanwezig in alle media, de objectvorming en commercialisatie van het lichaam van vrouwen is overal zichtbaar en we horen overal seksistische opmerkingen. Dit systeem houdt vrouwen in een minderwaardige positie door de afbraak van de arbeidsvoorwaarden, de loonkloof, pesterijen op het werk, ontwaarding van zogezegd ‘vrouwelijke’ sectoren, de moeilijkheden om gezin en werk te combineren, …

ROSA : Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid

Dit systeem van ongelijkheid en sociale ellende laat enkele superrijken toe om steeds rijker te worden. De heersende klasse heeft er geen belang bij dat we allemaal gelijk zouden zijn. Het besparingsbeleid van de verschillende regeringen versterkt de minderwaardige positie van vrouwen. De afbraak van openbare diensten, het gebrek aan sociale structuren, de toename van superflexibele jobs, … verminderen de mogelijkheden van veel vrouwen om aan gewelddadige situaties te ontsnappen. Het is dan ook essentieel om een verband te maken tussen de strijd tegen geweld op vrouwen en die tegen besparingen.

Voor emancipatie moeten vrouwen over de materiële voorwaarden beschikken om niet langer afhankelijk te zijn van mannen. Daartoe moeten we opkomen voor degelijke jobs voor iedereen, financiële steun, onthaaltehuizen, degelijke en gratis openbare diensten, …

Om deze eisen te realiseren, moeten we bouwen aan collectieve strijd voor een fundamentele systeemverandering. Bouw mee aan een antikapitalistische feministische beweging en doe mee met de campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid). Loop mee in het ROSA blok! 

Nationale betoging tegen geweld op vrouwen. Zaterdag 25 november om 14u Brussel-Noord

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.