Seksisme bestrijden betekent ook strijden tegen besparingen !

We mogen er trots op zijn dat 8 maart opnieuw op de agenda staat. Neen, het is niet de dag om korting te krijgen in de make-up afdeling. Vrouwen bekleden nog steeds een tweederangspositie in de samenleving. Dat aanvaarden wij niet! 14 maart, komende donderdag, is Equal Pay Day. Vrouwelijke werkenden moeten 1 jaar, 2 maand en 14 dagen werken om evenveel te verdienen als mannen op 1 jaar (kortom: er is een loonkloof van 21%).

Seksisme is een krachtig instrument om te verdelen! Men wil ons doen geloven dat mannen te veel verdienen, maar het zijn al onze lonen die te laag zijn. Dat is in het bijzonder zo in sectoren als de zorg, de schoonmaak en de distributie. Campagne ROSA is voorstander van een offensieve strijd om vakbondseisen af te dwingen, zoals 14 euro per uur (2300 euro bruto per maand), een minimumpensioen van 1.500 euro per maand, het individualiseren van uitkeringen zoals voor werkloosheid en het optrekken ervan tot een leefbaar niveau. We vinden het niet normaal dat vrouwen anno 2019 nog te vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner. We moeten vrij zijn om te kiezen met wie we willen samen leven of niet.

Binnenkort zijn er verkiezingen. De traditionele partijen stellen dat ze ijveren voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de realiteit toont het tegendeel aan. De regering veralgemeent precaire banen en straft de werklozen. Dit economisch geweld raakt vrouwen des te harder. Jobonzekerheid maakt het erg moeilijk om aangifte te doen rond seksuele intimidatie op het werk. Hoe raak je uit een situatie van huishoudelijk geweld als je financieel afhankelijk bent?! Door de besparingen komen heel wat elementen van zorg bij het gezin terecht in plaats van collectief georganiseerd te worden in de samenleving. Dat maakt de dubbele dagtaak van veel vrouwen nog zwaarder. Het is duidelijk: we hebben een massastrijd nodig, zoals in Spanje waar er massaal geprotesteerd wordt door vrouwen én mannen, wat de media er ook over vertellen!

Er zijn enkele eerste overwinningen! In oktober heeft het gemeentepersoneel in Glasgow (Schotland) gestaakt tegen loonongelijkheid. Veel mannen legden het werk neer uit solidariteit. Allemaal waren ze ervan overtuigd dat een overwinning enkel mogelijk was door samen te strijden. Ze hebben gewonnen! Het is een historische overwinning waarbij met terugwerkende kracht de ongelijkheid is weggewerkt. De stad moet 567 miljoen euro schadevergoeding betalen en de lonen worden opgetrokken.

Laten we de strijd in die geest verder voeren: collectief opkomen tegen seksisme en besparingen met een oplopend en consistent strijdplan. Het moet duidelijk zijn: in een samenleving waar de 1% rijksten evenveel bezitten als de 99% anderen is geen enkele gelijkheid – ook niet op basis van gender – mogelijk. Campagne ROSA verbindt de strijd tegen seksisme dan ook met die tegen kapitalisme en voor een samenleving gebaseerd op onze behoeften, een samenleving waarin ons lichaam niet langer gebruikt wordt om winst te maken. Kortom: een socialistische samenleving. Enkel dan kunnen we een einde maken aan seksisme.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.