Strijden tegen de pensioenhervorming en alle andere besparingen om te strijden tegen seksisme

Politici mogen zich dan wel stuk voor stuk « feministisch » noemen, ze hebben er geen enkel probleem mee om steeds meer vrouwen in onzekerheid en onveiligheid te duwen. 58% van de gepensioneerde vrouwen overleeft met minder dan €1000 per maand en dat zal met de regeringsmaatregelen alleen maar erger worden.

Bovendien ontbreken er degelijke diensten om (onder andere) de oudsten onder ons te helpen. Dat werk komt dan op de rug van de gezinnen – in het bijzonder de vrouwen – terecht. Om die verschillende verantwoordelijkheden te combineren, zijn vrouwen verplicht minder te werken waardoor ze inleveren op hun loon, hun sociale rechten en binnenkort ook op hun pensioenen. Dat is de vicieuze cirkel die we moeten doorbreken door eengemaakte strijd.

De strijd tegen seksisme en vrouwenonderdrukking stopt niet bij grootse verklaringen of voldoende vrouwen op de kieslijsten. De gemiddelde kloof tussen de pensioenen van mannen en vrouwen is 34%. Vechten voor betere levensomstandigheden: dat is wat nodig is om de noodzakelijke materiële basis te hebben voor de emancipatie van vrouwen. Als politici het geld zouden halen waar het zit of als ze de geschenken aan multinationals zouden stopzetten, zou er voldoende geld zijn om de publieke diensten te herfinancieren en degelijke pensioenen te voorzien voor iedereen.

Voor een campagne die vrouwen lid maakt van de vakbond

Een eenmalige betoging zal niet volstaan. Wat we nodig hebben om de besparingsplannen van de regering een halt toe te roepen is een actieplan met personeelsvergaderingen, militantenconcentraties, meer betogingen en, vooral, regionale en nationale stakingen zoals in 2014. De strijd even opschorten in de hoop dat de regering afgestraft zal worden in de verkiezingen is een gevaarlijke en contraproductieve strategie.

Vrouwen hebben een belangrijke rol te spelen in die mobilisaties. Als ze een actieve rol en de hypocrisie van de regering aanklagen, kunnen ze mee bouwen aan een strijdbare beweging die haar eisen kan opleggen. Maar om dat mogelijk te maken, moeten we ons organiseren! Daarom moedigt ROSA de campagnes aan die vrouwen oproept om aan te sluiten bij een vakbond. Dat is cruciaal om een eengemaakte en sterke beweging uit te bouwen, in het bijzonder in die sectoren waar vrouwen in de meerderheid zijn, niet toevallig vaak de sectoren met de slechtste voorwaarden.

Sluit ook aan bij de vakbond en/of moedig je collega’s aan om hetzelfde te doen!

De werkneemsters en werknemers van Lidl hebben bewezen dat strijd loont!

De aanvallen afblokken en nieuwe overwinningen boeken, kan enkel als we samen strijden en de vakbondsleiding stimuleren om het verzet te organiseren. Het personeel van Lidl heeft eind april gestaakt voor degelijke arbeidsomstandigheden. De staking begon aan de basis ondanks heel veel druk van de directie. Voor Lidl was een staking van die omvang een primeur. Resultaat: strijd loont! Ze dwongen 42 extra uren per winkel per week af.

Die overwinning moet als voorbeeld dienen. Zoals in veel sectoren waar voornamelijk vrouwen werken, heeft bijna niemand een voltijds contract bij Lidl. De gevolgen voor de pensioenen zullen rampzalig zijn, als het voorstel van de regering erdoor komt. We moeten de strijd dus absoluut voortzetten.

Wil je met collega’s een bijeenkomst organiseren om de ervaringen van Lidl of andere sociale strijdbewegingen te delen? Wil je samen nadenken over manieren om meer vrouwen te betrekken in de strijd of over het vervolg van deze actiedag ?


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.