Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons! Samen strijden voor betaalbaar wonen & degelijk onderwijs voor iedereen!

De oorlog in Oekraïne maakt voor brede lagen van de bevolking duidelijk dat niemand zomaar alles achterlaat om te vluchten. Overal ter wereld zijn mensen geschokt door de oorlog en zoals steeds op crisismomenten is de solidariteit van de werkende klasse indrukwekkend.

Ook bij ons: duizenden mensen gaven aan Oekraïense vluchtelingen te willen opvangen. Laten we dat aangrijpen om ook de solidariteit met vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden te versterken.

Voor Poetin is de oorlog een geopolitieke berekening, voor de bevolking van Oekraïne is het een vreselijk drama met een enorme menselijke tol. Ook elders is het de werkende klasse die betaalt voor de oorlog. In Rusland met werkloosheid en tekorten, bij ons met verder galopperende prijzen voor energie en straks ook voor voedsel. In Antwerpen dreigen 400 chemie-arbeiders technisch werkloos te worden als gevolg van de sancties tegen de Russische oligarch die eigenaar is (was?) van het bedrijf EuroChem. Verder zal de vluchtelingenstroom de sociale tekorten verscherpen: er zijn nu al te weinig opvangplaatsen, laat staan voldoende betaalbare woningen of openbare diensten. Oekraïense vluchtelingen worden al uitgespeeld tegenover andere vluchtelingen, zelfs als die nu uit Oekraïne gevlucht zijn.

Tekorten leiden tot verdeeldheid en zorgen ervoor dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar geplaatst worden. Het antwoord daarop is gezamenlijke strijd voor voldoende en goede opvang van alle vluchtelingen, maar ook voor toegang tot degelijk onderwijs en betaalbaar wonen voor iedereen. De arbeidersbeweging, die in België goed georganiseerd is, moet het voortouw nemen in collectieve strijd voor maatschappijverandering, zodat de hoop op een betere toekomst het haalt op de individuele wanhoop en frustraties, waar extreemrechts steevast op inspeelt.

Tegen de oorlog is er nood aan een sterke internationale anti-oorlogsbeweging. We mogen dit niet overlaten aan de Oekraïense bevolking die haar zelfverdediging organiseert, of de Russische bevolking die ondanks de harde repressie en dreiging van jarenlange gevangenisstraffen blijft protesteren tegen de oorlog. Ook bij ons is er nood aan een massale beweging tegen de oorlog. Niet om de imperialistische wapenwedloop te ondersteunen of oorlogsmachines zoals de NAVO te versterken, maar om de gezamenlijke belangen van de werkende klasse en alle onderdrukten te verdedigen. Wij hebben nergens ter wereld belang bij oorlog en vernietiging. De toenemende spanningen tussen de grootmachten, in het bijzonder de VS en China, vormen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Deze spanningen zijn het resultaat van een sputterend kapitalisme.

“Kapitalisme draagt oorlog in zich zoals donkere wolken regen,” merkte de Franse socialist Jean Jaurès vlak voor de Eerste Wereldoorlog op. “You can’t have capitalism without racism,” zei Malcolm X. Het volledige systeem is schuldig, was een slogan op zowel Black Lives Matter als in het feministisch protest. Inderdaad: we moeten ons tegen het kapitalisme richten. Dit systeem biedt ons in versneld tempo steeds meer en ergere crisissen, van de klimaatcrisis over de pandemie tot oorlog en sociale ellende. We moeten ons organiseren om op te komen voor een systeem waarin de beschikbare middelen en rijkdom op democratische wijze ingezet worden voor de belangen van de meerderheid van de bevolking. Een socialistische samenleving is nodig om een einde te maken aan oorlogen, tekorten en sociale spanningen.

Wat kan jij doen tegen de oorlog?

  • Organiseer op jouw school of faculteit een sit-in of andere actie tegen de oorlog. Solidariteit met de jongeren en werkenden in Oekraïne, Stop Poetins oorlog. Solidariteit met het anti-oorlogsprotest in Rusland. Stop elke vorm van imperialisme en oorlog. Contacteer ons voor meer info.
  • Kom naar de nationale betoging tegen de oorlog op zondag 27 maart om 13u30 aan Brussel Noord. Stap mee in ons blok tegen oorlog en kapitalisme!
  • Lees de anti-oorlogseditie van maandblad De Linkse Socialist. Deze krant biedt analyses, argumenten en voorstellen voor een sterke anti-oorlogsbeweging. Te koop voor 2 euro of neem een abonnement. Meer info hiervoor op www.socialisme.be

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.