Twee politieagenten beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouw!

Hoe kunnen we verwachten dat de politie gevallen van gendergerelateerd geweld serieus neemt als vrouwen die bij de politie werken zelf aangifte doen van pesterijen waarvan zij slachtoffer zijn op de werkplaats? Een kwart van de vrouwelijke politieagenten heeft te maken gekregen met seksuele intimidatie, één op vijf zegt dat ze gediscrimineerd zijn. Meestal, vanuit de hiërarchie.

Deze week hebben twee politieagenten zich moeten verantwoorden voor de rechtbank, twee jaar geleden begeleidden ze een dronken vrouw naar haar huis en verkrachtten haar. Op dit moment hebben we geen informatie over de sancties die de twee zullen krijgen maar we veroordelen geweld op vrouwen, door de politie en in het politiekorps zelf.

Voor Campagne Rosa is dit geen geïsoleerd voorval, integendeel, dit voorval maakt deel uit van institutioneel geweld en komt bovenop vele andere gevallen van geweld en machtsmisbruik door politieagenten.

De voorbije maanden zijn meerdere voorbeelden in de media gepasseerd: denk maar aan de jonge meisjes die afgelopen augustus op het plein van Sint-Gillis het slachtoffer werden van politiegeweld, toen ze bij de politie net melding maakten van  pesterijen op straat.

Hoe kunnen we verwachten dat de politie gevallen van gendergerelateerd geweld serieus neemt als vrouwen die bij de politie werken zelf aangifte doen van pesterijen waarvan zij slachtoffer zijn op de werkplaats? Een kwart van de vrouwelijke politieagenten heeft te maken gekregen met seksuele intimidatie, één op vijf zegt dat ze gediscrimineerd zijn. Meestal, vanuit de hiërarchie.

De politie wordt vandaag enkel gebruikt als een instrument van staatsrepressie en niet om de rechten van iedereen te verdedigen!

De politie-instantie maakt deel uit van het kapitalistisch systeem en reproduceert de verdeeldheid en het geweld dat in onze samenleving aanwezig is. Die verdeeldheid dient om de meerderheid van de bevolking te onderdrukken en zo de belangen van een heersende minderheid veilig te stellen. Dit winstbejag betekent vooral meer seksisme, racisme, groeiende sociale ongelijkheid en slechte openbare diensten.

Campagne ROSA, Campagne Solidarity en de LSP nemen regelmatig deel aan acties en organiseren zich samen met de uitgebuite arbeiders en alle onderdrukten in België en de rest van de wereld.

Vorige maand, toen de Chovanec-affaire aan het licht kwam, organiseerden we acties tegen politiegeweld in Charleroi, Luik en Brussel. In ons programma stellen we een alternatief voor op dit systeem, een socialistisch alternatief, net als sterke eisen zoals:

  • Gerechtigheid voor de vrouw en de nodige sancties tegen de twee politieagenten, gerechtigeheid voor alle slachtoffers van politiegeweld; onafhankelijk onderzoek voor alle zaken!
  • Publieke investeringen voor de gezondheidszorg, het onderwijs en justitie, NU!
  • Meer diepgaande training voor politieagenten met een grote aandacht voor seksistische en racistische problemen!
  • Massale investeringen in de zorg voor slachtoffers van geweld, voor het creëren van genoeg vluchthuizen!

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.