Organiseer je tegen homofobie, seksisme en racisme!

Pamflet van ROSA Campagne in de Pride in Brussel (mei 2017)

Het dagelijkse leven van LGBTQI+ personen blijft bezaaid met obstakels: van moeilijkheden bij het vinden van een job of een woning tot agressie. De internationale gemeenschap veroordeelt het bestaan van concentratiekampen voor LGBTQI-personen in Tsjetsjenië, maar ondertussen blijven die kampen bestaan. Internationale solidariteit en strijd tegen elke vorm van discriminatie blijft nodig om voor iedereen een degelijke en veilige leefomgeving te garanderen.

Het dagelijkse leven van LGBTQI+ personen blijft bezaaid met obstakels: van moeilijkheden bij het vinden van een job of een woning tot agressie. De internationale gemeenschap veroordeelt het bestaan van concentratiekampen voor LGBTQI-personen in Tsjetsjenië, maar ondertussen blijven die kampen bestaan. Internationale solidariteit en strijd tegen elke vorm van discriminatie blijft nodig om voor iedereen een degelijke en veilige leefomgeving te garanderen.

De groei van rechts-populisme en extreemrechts zorgt voor meer discriminatie, onder meer door de verspreiding van een zeer conservatieve ideologie. Sinds zijn aantreden zette Trump een frontale aanval in op LGBTQI+ rechten. Zijn migratiebeleid heeft, net als dat van de EU trouwens, zware gevolgen voor al zij die moeten vluchten omwille van hun seksuele oriëntatie. Intussen ondertekende Mike Pence, vicepresident onder Trump, een wet die het mogelijk maakt voor bedrijven om te discrimineren op basis van seksuele geaardheid, onder het mom van ‘religieuze vrijheid‘. We mogen geen ruimte laten aan dit soort politici om de bestaande frustraties in de samenleving te gebruiken om hun reactionair beleid door te voeren!

Volgens sommigen is discriminatie tegen LGBTQI-personen cultureel gebonden. Maar homofobie, seksisme, racisme, transfobie… zijn eerder een gevolg van een ‘verdeel-en-heerspolitiek’ en van het systeem dat de belangen van de rijkste 1% verdedigt: het kapitalisme. Zo krijg je politici die zich profileren als de grote verdedigers van LGBTQI+ personen en vrouwenrechten, terwijl ze in werkelijkheid racistische haat versterken. Met racisme antwoorden op homofobie en seksisme leidt vooral tot verdeling en een verzwakking van de strijd tegen alle vormen van discriminatie.

De besparingen maken de situatie nog erger, door een beperking op te leggen in het aantal beschikbare jobs, woningen, degelijke gezondheidszorg, opvangmogelijkheden, … allemaal essentiële zaken om een degelijke levenskwaliteit te voorzien voor iedereen. In België zijn de veranderingen aan de “wet op de transseksualiteit” van maart 2017 niet voldoende, zonder daarbij ook te voorzien in sociale maatregelen en een budget om deze te bekostigen. Denk daarbij aan een terugbetaling van de zorgen om transseksuelen toe te laten hun identiteit te ontwikkelen. Daarom moet de strijd tegen discriminatie verbonden worden met de strijd tegen besparingen.

Om discriminatie te stoppen, hebben we een beweging nodig van de 99%. Hetero, cisgender of LGBTQI+, man, vrouw, Belg of immigrant, … We hebben allemaal een gemeenschappelijk belang: ervoor zorgen dat de rijkdom in de samenleving gebruikt wordt om voor iedereen een degelijk leven uit te bouwen, en niet om in de winsten van een kleine minderheid te voorzien. We moeten ons organiseren om te strijden tegen elke vorm van discriminatie!

Laat ons een strijdbare LGBTQI+-beweging uitbouwen, naar het voorbeeld van de Pride in Los Angeles, die ook oproept om te protesteren tegen Trump en z’n politiek. We moeten mobiliseren naar de betoging tegen het ‘Trumpisme’ naar aanleiding van de komst van Trump naar België in het kader van een NAVO-top.

Teken de petitie die oproept tot een onderzoek naar de vervolging van LGBTQI+ personen in Tsjetsjenië, en naar het bestaan van concentratiekampen. “Stop Mass repression and killings of LGBT people in Chechnya” op change.org

Enkele foto’s :

rosa_pride_02


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.