8 maart: Mars, Protest & Organise Against Sexism

8 maart: Mars, Protest & Organise Against Sexism

Op Internationale vrouwendag komen we terug op straat!

De coronacrisis heeft bestaande ongelijkheid en discriminatie versterkt, ook seksisme. Vrouwen hebben gemiddeld dubbel zoveel inkomensverlies geleden als mannen. Het onbetaalde werk thuis wordt opnieuw meer door vrouwen uitgevoerd. Bovendien woedt er een onzichtbare pandemie: die van het geweld. Decennia van vooruitgang zijn in gevaar. De recessie wordt ook een “she-cessie” of een “roze recessie” genoemd. Genoeg is genoeg!

Wij eisen gratis menstruatieproducten op onze scholen en werkplaatsen! De gezondheidscrisis had ook winnaars. Miljardairs werden nog rijker. Overheden gaven gigantische sommen cadeau aan grote bedrijven. Voor sociale diensten was er geen geld, wachtlijsten allerhande lopen op. 12% van de jonge vrouwen in Vlaanderen geeft aan regelmatig geen geld te hebben om menstruatieproducten te kopen. Ze gaan dan niet naar school, noch naar vrijetijdsactiviteiten, bang voor pesterijen als er bloedvlekken op hun kledij verschijnen. In Schotland wordt het gratis aanbod van menstruatieproducten op scholen uitgebreid naar apotheken, wijk- en jeugdcentra.

Sterke openbare diensten voor sterke vrouwenrechten

Supermarkten boekten superwinsten. Maar het personeel behoort tot de laagst betaalde in België! De coronacrisis maakt duidelijk wie de samenleving doet draaien: schoonmakers, huisvuilophalers, zorgverleners, kinderverzorgers,… Allemaal sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn en waar precaire contracten en lage lonen de norm zijn.

Er is een toename van huiselijk geweld. Vrouwen worden voor een onmogelijke keuze gesteld. Bij een gewelddadige partner blijven of het risico lopen om in de armoede te belanden. Het minimum- loon optrekken naar minstens 14 euro per uur is een eerste noodzakelijke stap om iedereen een degelijk leven en vrije keuzes te garanderen.

8 maart: vecht mee voor een alternatief !

De ongelijkheid is sterk toegenomen: waar voetballers elke week worden getest, kan dat niet voor personeel en bejaarden in de WZC’s. Jongeren die niet over een eigen kamer, computer of degelijke internetverbinding beschikken hadden grote problemen om afstandsonderwijs te volgen.

De rijken en de grote bedrijven lobbyen actief om hun belangen te laten primeren. Vrouwen, jongeren, werkenden moeten zich organiseren om collectief op te komen voor hun belangen.

We eisen dat de aanwezige rijkdom wordt ingezet om te voorkomen dat de klok wordt teruggedraaid voor de nieuwe generaties vrouwen. We willen een samenleving waar de noden van ons allen centraal staan, niet die van de kleine kapitalistische elite.

Campagne Rosa wil 8 maart herstellen als dag van strijd. We plannen coronaproof acties in verschillende steden: betogingen, maar ook acties op school en op de werk- plaats.

Geplande acties (met respect voor de coronamaatregelingen) op maandag 8 maart

Deze lijst wordt regelmatig geüpdated

Zaterdag 13 maart – Bread and Roses Day

Nationale Conferantie van Campagne ROSA

Sluit aan via Zoom om met ons te bediscussiëren wat socialistisch feminisme betekend.

Bouw samen met ons aan deze actiedag

  • Denk je dat het de hoogste tijd is om een ​​einde te maken aan gendergerelateerd geweld en LGBTQI+fobie, in al zijn vormen?
  • Om de strijd tegen seksisme te koppelen aan de strijd tegen andere vormen van discriminatie zoals racisme?
  • Wil je strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en LGBTQI+mensen combineren met die tegen het asociale beleid en de besparingen?
  • Denk je ook dat feminisme niet een strijd is van vrouwen tegen mannen, maar van samen te vechten tegen de rijke elite van deze wereld?
  • Wil je de wortel van het probleem aanpakken, nl. het kapitalisme? Een systeem gebaseerd op ongelijkheid, waarin een kleine minderheid van de ultra rijken rijker wordt op onze rug?
  • Wil je deelnemen aan de organisatie van een actie of een andere actievoorstellen in je school, je wijk, je stad op 8 maart? Neem contact op met ons!

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.