[Actie] Abortus is een recht, geen politiek spel!

Ongeveer 70 mensen verzamelden zich na de oproep van de ROSA-campagne voor het hoofdkwartier van de N-VA in Brussel.

Op 15 juli nam campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en een Asociaal beleid) het initiatief om een bijeenkomst te organiseren voor het hoofdkwartier van de N-VA in Brussel, om aan te klagen hoe de onderhandelingen tussen politieke partijen gebruikt worden als excuus om de legalisering van de abortuswetgeving uit te stellen.

Het wetsvoorstel voor de versoepeling wordt gebruikt als breekpunt in de vorming van de federale regering. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen over hun lichaam, De Wever & Co hebben er niets over te zeggen!

De dag begon met een actie van de Vrouwenraad onder leiding van een twintigtal deelnemers met de aanwezigheid van campagne ROSA. Vervolgens kwamen ongeveer 70 mensen bijeen voor het N-VA-hoofdkwartier in Brussel na de oproep van campagne ROSA.

Vorige week hebben vier geallieerde partijen (CD&V, CDH, N-VA en het Vlaams Belang) voor de derde keer de wet die abortus volledig depenaliseert doorverwezen naar de Raad van State. Dit heeft geleid tot het uitstel van de stemming dat vorige week donderdag werd verwacht en dat waarschijnlijk ongunstig voor hen zou zijn geweest.

Dit wetsvoorstel is een stap vooruit:

  • het voorziet in de afschaffing van alle strafrechtelijke sancties voor abortus (in tegenstelling tot het voorstel van 1990 waarin een gedeeltelijke decriminalisatie voorgesteld werd);
  • zij stelt voor de periode waarin we een abortus kunnen uitvoeren, te verlengen. Het zou worden verlengd van de huidige 12 weken tot 18 weken;
  • het vermindert de verplichte bedenktijd voordat we een abortus kunnen uitvoeren. Het zou worden teruggebracht van 6 dagen naar 48 uur.

Op deze manier zou de goedkeuring van deze wet een einde kunnen maken aan de situatie waarin vele vrouwen elk jaar naar het buitenland moeten reizen om een abortus te ondergaan (naar schatting doen 500 vrouwen dat).

Dit is een dure oplossing die niet toegankelijk is voor de armste vrouwen. Bovendien is het, gezien de heftigheid van de feministische strijd van de afgelopen jaren, niet onbelangrijk dat sommige traditionele partijen steeds meer progressieve maatregelen met betrekking tot vrouwen voorstellen.

Campagne ROSA heeft altijd een pro-choicebenadering verdedigd, die abortus volledig decriminaliseert, in België en in alle landen. We eisen een echte keuze: het recht op abortus en het recht om kinderen te krijgen zonder armer te worden!

Maar we zijn ons er ook van bewust dat zolang de discussie zich beperkt tot het parlement, zonder echte mobilisatie op straat, de rechten van de vrouw altijd in gevaar zullen zijn en in handen van de cynische politieke spelletjes van de traditionele partijen.

Campagne ROSA roept daarom op om met acties en demonstraties te blijven strijden tegen reactionaire partijen die het recht op abortus in de weg staan. Het is een fundamenteel recht: het recht om vrij over ons lichaam te beschikken.

Onze feministische strijd stopt niet bij het aannemen van wetten in het parlement, maar is ook gericht op het bereiken van een radicale verandering in de samenleving, omdat er geen echte gelijkheid kan zijn in een kapitalistische samenleving die gebaseerd is op ongelijkheid.

Campagne ROSA verdedigt daarom het socialistisch feminisme en de opbouw van een democratische socialistische samenleving zonder de ongelijkheden en de onderdrukking van alle werkende vrouwen en mannen.

De actie was een groot succes, maar we zijn er nog niet. Om echte overwinningen te behalen, moeten we ons organiseren! Doe mee met campagne ROSA!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.