“Het vergiet van Vlaanderen” is uit op verdeeldheid

Een proces van een aantal ouders tegen het hoofddoekenverbod op twee scholen van het gemeenschapsonderwijs in Maasmechelen deed de discussie over het onderwerp weer oplaaien.

Verschillende politici en commentatoren grepen het aan om met de nodige provocaties de vrije keuze van vrouwen ter discussie te stellen. N-VA-voorzitter De Wever twitterde: “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging.” Filosoof Maarten Boudry stelde dat godsdienstvrijheid overbodig is en maar beter afgeschaft wordt.

ROSA verdedigt het recht van vrouwen om zich te kleden hoe ze willen. Of het nu gaat om een mini-rok, een uitgesneden t-shirt, een broek of een hoofddoek. Wij verdedigen het recht op vrije keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen maar ook om geen hoofddoek te dragen.

Dit betekent dat we ons verzetten tegen conservatieve strekkingen die het dragen van een hoofddoek willen verbieden maar ook tegen conservatieven die het willen verplichten. De strijd tegen seksisme is ook een strijd voor de vrije keuze van vrouwen, niet voor het verbieden van die keuze.

Verdedigers van het hoofddoekenverbod beweren dat het verbod geldt voor elk uiterlijk religieus symbool. Ze steken echter niet weg dat het vooral om de hoofddoeken te doen is. Moslims zijn een uitverkoren zondebok voor rechtse populisten. Door de focussen op de sociale druk op meisjes om een hoofddoek te dragen, wordt de illusie gecreëerd dat het verbod een bescherming zou zijn van jonge moslima’s.

Dit betekent niet dat moslima’s zonder hoofddoek niet geconfronteerd worden met intimidatie, scheve blikken en racistische en islamofobe opmerkingen. Een bewuste keuze om een hoofddoek te dragen, gaat doorgaans over meer dan religie alleen en het maakt deel uit van identiteitsvorming, waarbij soms zelfs een element van verzet tegen islamofobie speelt. Een verbod maakt geen einde aan de reële sociale druk die sommige meisjes inderdaad voelen om een hoofddoek te dragen. Het leidt tot een verder isolement van deze meisjes die geen toegang tot onderwijs meer krijgen of verplicht worden naar een moslimschool te gaan.

Een hoofddoekendebat versluiert de echte problemen van discriminatie en tekorten in onder meer onderwijs. Wij komen op voor onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, rekening houdt met verschillende achtergronden en dat ook het nodige opgeleide personeel heeft om om te gaan met discriminatie binnen de school, of het nu gaat over groepsdruk of racisme. Dat zijn voorwaarden om zelfontplooiing van een hele generatie met een migratie-achtergrond mogelijk te maken. Vandaag scoort ons onderwijs heel slecht inzake reproductie van ongelijkheid op basis van afkomst. Daar twittert De Wever niet over, meer publieke middelen in onderwijs investeren staat niet in zijn agenda.

Om een vrije keuze mogelijk te maken, is de maatschappelijke positie van vrouwen belangrijk en moet er perspectief op een degelijke toekomst zijn. Dat veronderstelt goede jobs en bijhorende lonen, ongeacht geslacht, religie of voorkomen. Enkel dan is het mogelijk om op basis van eigen financiële onafhankelijkheid eigen beslissingen te maken. Onze campagnes voor strijdbare acties op internationale vrouwendag werden warm onthaald door jonge moslima’s met en zonder hoofddoek voor wie de strijd tegen seksisme verbonden is met het verzet tegen racisme en het besef dat we samen moeten ingaan tegen het asociaal beleid.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.