Extreem geval van seksisme: meisje verkocht voor prostitutie

Tegen de zeven leden van de zogenaamde 'fioulbende' werden al meer dan 200 pv's opgemaakt door de Brusselse politie. Velen vragen zich af waarom niet eerder werd ingegrepen. Aanhoudende besparingen op justitie zorgden ervoor dat de meeste zaken niet worden opgevolgd.

Een meisje van 16 werd door een jongerenbende “gekocht” van haar vriend, een maand lang opgesloten in een kelder, geprostitueerd en misbruikt door 160 klanten. Deze verschrikkelijke misdaad joeg de afgelopen dagen een schokgolf door het land. Campagne ROSA deelt de verontwaardiging en woede en eist oplossingen.

Justitie en veiligheid

Tegen de zeven leden van de zogenaamde ‘fioulbende’ werden al meer dan 200 pv’s opgemaakt door de Brusselse politie. Velen vragen zich af waarom niet eerder werd ingegrepen. Aanhoudende besparingen op justitie zorgden ervoor dat de meeste zaken niet worden opgevolgd. De tekorten zorgen ervoor dat de meeste kleine criminelen nooit voor een rechter verschijnen. De forse taal van de rechtse law & order politici blijft geblaat door hun eigen besparingen.

Opgedreven repressie is echter geen oplossing, ook niet in dit vreselijke geval. Meer blauw op straat en een hardere justitie zal criminaliteit niet stoppen. Er is nood aan geld voor straathoekwerk en een uitgebreid netwerk van socio-culturele initiatieven voor warme en levendige wijken. De sociale controle die dat met zich meebrengt geeft veel meer veiligheid dan de gewapende letter van de wet.

Probleemjongeren zitten in realiteit gevangen in een cocktail van armoede, onstabiele thuissituaties en verveling. Massale investeringen in onderwijs, straathoekwerk en jeugdhuizen zou zorgen voor kleinere klassen en dichtere begeleiding, een opvangnet en een aanbod van activiteiten: een structurele oplossing voor deze problematiek. Het zou zorgen dat de duizenden jongeren in quasi uitzichtloze situaties niet terechtkomen in een spiraal die hen naar de fioulbende en consorten leidt.

Laat het net deze initiatieven zijn die door opeenvolgende neoliberale regeringen werd kapot bespaard. Beke en Jambon bouwden deze herfst nog de financiering voor sociaal werk, cultuur, socio-culturele integratieprojecten en onderwijs af. Ook de Brusselse regering investeert veel te weinig middelen op deze terreinen. Traditionele politici vormen mee de oorzaak van wat zij een veiligheidsprobleem noemen. In realiteit is het eerder een besparingsprobleem.

Criminaliteit gedijt het best in een omgeving van armoede, werkloosheid en uitzichtloosheid. De beste garantie op veilige straten zijn degelijke jobs, een 14 euro minimumloon, hogere uitkeringen en betaalbare huisvesting. Rosa strijdt tegen deze asociale regering om deze sociale eisen te verwezenlijken.

Objectivering

Seksisme en seksueel geweld zijn natuurlijk niet enkel een zaak van criminelen, het is een breed maatschappelijk probleem. De reclame- en pornoindustrie stelt vrouwen voor als objecten, dingen die verhandeld en gebruikt kunnen worden. Het voedt seksisme als maatschappelijk probleem. Hoeft het te verwonderen dat mensen de meningen waarmee ze in de publieke ruimte -zowel online als offline- bestookt worden overnemen? De misdaden van de fioulbende zijn daar een extreem voorbeeld van. Campagne Rosa eist een verbod op seksistische reclame tout court en op commerciële boodschappen in de publieke ruimte.

Geen racisme

Vlaams Belang en ander (extreem)rechts probeert garen te spinnen bij deze verkrachtingszaak door ze te gebruiken voor hun racistische agenda. Dit is echter geen cultureel probleem. Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Jan Fabre, Bart de Pauw en de ettelijke verkrachtende geestelijken waren witten die er warmpjes bijzaten. Seksisme is een maatschappelijk probleem dat in alle geledingen aanwezig is.

Strijd mee met Campagne ROSA, te beginnen met de mobilisatie voor een grote nationale Mars op 8 maart!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.