Open brief: Ugent, neemt actie tegen seksisme!

Campagne ROSA verdeelde vanochtend onderstaande open brief aan het bestuurscollege van de UGent. Op hetzelfde ogenblik protesteerden 250 studenten en personeelsleden om van de universiteit doortastende maatregelen tegen seksisme te eisen.

Campagne ROSA verdeelde vanochtend onderstaande open brief aan het bestuurscollege van de UGent. Op hetzelfde ogenblik protesteerden 250 studenten en personeelsleden om van de universiteit doortastende maatregelen tegen seksisme te eisen.

Video vanop het protest:

HET KVHV normaliseert seksisme

Op woensdag 4 december was een brullende Jeff Hoeyberghs te gast bij de rechts-conservatieve studentenvereniging KVHV. Hoeyberghs kwam er zijn eerdere seksistische en racistische uitlatingen kracht bijzetten. Campagne ROSA organiseerde ter plekke een protestactie en we besloten de meest gortige uitspraken online te delen om te verduidelijken waarom actie nodig was en is. Dergelijk seksisme mag geen ruimte krijgen aan de universiteit of in de maatschappij.

DIT IS GEEN debat

Hoeyberghs en het KVHV beweren dat ze simpelweg het vrije debat opzoeken. Dat klopt uiteraard niet. Ze proberen een taal-en beeldgebruik, dat vrouwen als object, als ondergeschikt wezen neerzet, te normaliseren. Ze verdedigen een tweederangs rol voor vrouwen in de samenleving. Zolang deze bestaat zijn er scheefgetrokken machtsrelaties, die aanleiding geven tot geweld op vrouwen en een verkrachtingscultuur. Volgens een studie van de EU uit 2016 zou in België meer dan 40% van de bevolking verkrachting aanvaardbaar vinden ‘in sommige gevallen’. Gelukkig zien we onder druk van #metoo en de massale acties voor vrouwenrechten overal ter wereld een dramatische verschuiving van opinies op dat vlak. Wat enkele decennia geleden nog werd getolereerd, is vandaag niet meer aanvaardbaar.

SLUIT KVHV UIT: geen zalen of subsidies voor discriminatie

Het KVHV is niet aan haar proefstuk toe. Het kwam niet zo lang geleden al in opspraak als de kweekvijver voor Schild & Vrienden aan de UGent. Het KVHV verspreidt al jarenlang racisme, seksisme en homofobie aan de UGent. Voorvallen als deze zijn maar het topje van de ijsberg.

Dat het KVHV dit soort meetings nog steeds kan organiseren met subsidies en infrastructuur van de UGent is onaanvaardbaar. De universiteit heeft dan wel een antidiscriminatieverklaring waarin ze elke vorm van discriminatie veroordeelt. Wij willen een universiteit die actief strijdt tegen elke vorm van discriminatie. Een onderwijsinstelling als de UGent, heeft een voorbeeldfunctie in de strijd tegen seksisme, ze mag zich niet beperken tot een distantiëring of een administratieve sanctie.

ONVEILIGHEID en ONZEKERHEID voor VROUWEN

De strijd tegen seksisme is meer dan het aan de kaak stellen van seksuele intimidatie of concrete gevallen van discriminatie. De precariteit en sociale onzekerheid ligt bij vrouwen nog steeds hoger dan bij mannen. Sectoren en jobs waar voornamelijk vrouwen werken, zijn de laagstbetaalde sectoren. Meer dan 70% van de werkenden in de groep van de 10% laagste lonen, zijn vrouwen. Vrouwen die afhankelijk zijn van hun man (of vader) raken veel sneller vast in situaties van geweld en/of misbruik.

De zorg voor kinderen fnuikt al heel gauw de academische carrière van heel wat getalenteerde vrouwen, in het bijzonder vrouwen met een moeilijke socio-economische positie. Meer dan honderd UGent personeelsleden en tweehonderd werknemers die aan de UGent werken via onderaannemers verdienen nog steeds minder dan €14 bruto/uur.

Strijden voor ECONOMISCHE ONAFHANKELIJKHEID van VROUWEN

Drie jaar op rij ging aan de UGent een “Women’s Strike” door op 8 maart: een werkonderbreking om precies deze problematieken aan te kaarten. Voor de vierde editie in 2020 ligt de focus van de Women’s Strike op de Fight For €14. Samen met vakbond ACOD eisen ze een minimumloon van €14/u voor alle personeelsleden aan de UGent! Ze stellen terecht dat iedereen in staat moet zijn om onafhankelijk van een partner financieel te kunnen rondkomen, met of zonder kinderen, in een deeltijdse of een voltijdse job. Seksisme bestrijden is ook investeren in de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

BRENG een BREDE DISCUSSIE OP GANG over de strijd tegen seksisme

Campagne ROSA wil dit moment aangrijpen om een brede discussie op gang te trekken in alle geledingen van de universiteit. Een discussie over de structurele vormen van seksisme en discriminatie die aanwezig zijn in onze samenleving en dus ook in het hoger onderwijs.

Onderwijsinstellingen hebben een voorbeeldfunctie. Er kan veel gebeuren op het niveau van een universiteit, bovendien kunnen goede initiatieven tegen seksisme andere organisaties en instellingen enthousiasmeren om hetzelfde te doen. Dit houdt in dat elke vorm van discriminatie moet worden bestreden.

Dit voorstel kan de basis vormen voor een ENGAGEMENTSVERKLARING of CHARTER tegen seksisme.

 • Geef groepen die actief haat uitdragen (seksisme, racisme,etc.) geen plaats aan de UGent.
 • Help een omgeving creëren waarin de objectivering van het vrouwenlichaam en de typische genderstereotyperingen worden tegengegaan.
 • Verzeker de democratische en sociale toegang tot hoger onderwijs voor studenten van gelijk welke achtergrond, voor elke gezins- of financiële situatie.
 • Zorg ervoor dat de economisch en academisch secundaire positie van vrouwen aan de universiteit wordt weggewerkt.
 • Stimuleer een proactief beleid dat seksuele en reproductieve gezondheid garandeert voor de studenten en alle leden van het personeel.
 • Bied ondersteuning om de dubbele dagtaak voor vrouwen zoveel mogelijk weg te werken.
 • Garandeer een open en democratische werking van de universiteit om machtsmisbruik in de kiem te smoren

Campagne ROSA wil aan deze uitdaging deelnemen met voorstellen en maatregelen die zo’n intentieverklaring kunnen concretiseren.

 • Start een discussie over de historische en hedendaagse rol van vrouwen in de curricula.
 • Garandeer doctoranda en onderzoeksters volwaardig zwangerschapsverlof en kinderopvang aan de universiteit. Zo vermijden we dat de dubbele dagtaak een hindernis is voor een universitaire studie of academische carrière. De recente schrapping van abortus en contraceptie uit de hospitalisatieverzekering van de UGent moet ongedaan gemaakt worden.
 • Trek het minimumloon aan de UGent op naar €14/u of €2300/maand voor alle personeel. Een grote meerderheid van de personeelsleden met een loon onder de €14/u bruto zijn vrouwen.
 • Meer en meer studenten voelen zich genoodzaakt in de prostitutie te stappen. De alsmaar duurdere hogere studies zijn daar in eerste instantie verantwoordelijk voor. Ga de strijd aan voor meer middelen voor onderwijs, 7% van het BBP voor onderwijs.
 • Voorzie voldoende kwaliteitsvolle en sociale studentenhuisvesting om zo een halt toe te roepen aan de alsmaar duurdere huisvesting.
 • Voer een actieve politiek om studenten te informeren over voorbehoedsmiddelen en SOA’s en tegelijkertijd ook gratis voorbehoedsmiddelen ter beschikking te stellen.
 • Zorg voor voldoende en ook genderneutrale toiletten. Maandverbanden en tampons kunnen gratis ter beschikking worden gesteld zodat recht op hygiëne gegarandeerd wordt.
 • Investeer in psychosociale begeleiding. Studentenpsychologen werken vandaag al met wachtlijsten: creëer tijd om slachtoffers van seksisme en andere vormen van discriminatie te begeleiden .

Op vrijdag 13 december delen we aan het Bestuurscollege van de UGent deze open brief uit en nodigen alle betrokken uit om mee in debat te gaan over de actuele en belangrijke strijd tegen seksisme.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.