Strijd mee tegen seksisme en LGBTQI+-fobie

Het is zomer, de coronamaatregelen worden versoepeld, we willen allemaal naar buiten en van de zon genieten. Uit een studie van Plan International blijkt echter dat 91% van de vrouwen wel eens lastiggevallen wordt op straat.

Dit is ook zo voor LGBTQI+-personen die met een toename van geweld te maken krijgen. Seksisme en homofobie zijn geen individuele problemen: ze zitten ingebakken in het systeem.

Economische crisis versterkt ongelijkheid en geweld

De coronabeperkingen hebben de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder vergroot. Vrouwen maken een meerderheid uit in essentiële sectoren (zorg, handel, gezinshulp) waar de arbeidsomstandigheden slechter werden: overwerk, toename van deeltijdwerk en gezondheidsrisico’s. Het sluiten van de scholen vergrootte de last van de dubbele dagtaak met de onmogelijke combinatie van telewerk, opvang van kinderen en huishoudelijke taken.

Ook het geweld nam toe. De beperkingen van sociaal contact maakten dat veel vrouwen opgesloten zaten bij hun gewelddadige partner. Gezondheidsproblemen, geldzorgen en krappe levensomstandigheden hebben de spanningen en het huiselijk geweld doen toenemen. De sociale sector, met onder meer slachtofferhulp, was reeds voor de pandemie ontoereikend voor de noden. Er moeten dringend meer publieke middelen voor de sector komen!

Gebrek aan investeringen in opvangcentra heeft ook rampzalige gevolgen voor LGBTQI+-personen die geweld proberen te ontlopen. Het wanbeheer van de gezondheidscrisis, waarbij steeds achter de feiten werd aangelopen zonder efficiënt plan, heeft geleid tot het uitstel van veel ‘niet-essentiële zorg’.

Wachtlijsten voor hormoonovergangen bijvoorbeeld zijn nog langer dan voor de crisis. Er is brede solidariteit met LGBTQI+-mensen, maar tegelijk ook meer geweld en aanvallen in de publieke ruimte. Dit leidt tot een klimaat van angst.

Het volledige systeem is schuldig

Onder druk van een groeiende publieke opinie tegen homofobie voelen de traditionele politici en internationale instelling zich verplicht om verontwaardigd te reageren op de discriminerende wetten van Orban in Hongarije. LGBTQI+-fobie is niet eigen aan de ‘Hongaarse cultuur en traditie’: nu al is 46% van de Hongaren gewonnen voor het homohuwelijk, tegenover 30% acht jaar geleden. Die steun organiseren in bewegingen is hoe Orban kan verslagen worden. Campagne ROSA doet er alles aan om solidariteit met het Hongaarse protest te organiseren. Met de morele verontwaardiging van traditionele politici zullen we geen verandering bekomen: ook in hun landen neemt het geweld toe en blijft de discriminatie bestaan ondanks wettelijke gelijkheid.

Ongelijkheden en onderdrukking van vrouwen en LGBTQI+-personen zijn kenmerken en gevolgen van dit systeem van uitbuiting. Tegenover economische en sociale onderdrukking, tegen tekorten en geweld, is het nodig om te strijden voor een andere samenleving!

Kom in actie

De pandemie en de toenemende ongelijkheid tonen aan dat engagement in verzet en strijd tegen alle vormen van onderdrukking en geweld geen keuze, maar een noodzaak is. De tegenstellingen van het kapitalisme zullen pas verdwijnen als het systeem weg is. Dat zal niet vanzelf gebeuren. Er is nood aan organisatie rond een politiek programma van maatschappijverandering.

Voer samen met Campagne ROSA actie tegen seksisme, homofobie en alle vormen van onderdrukking.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.