Stop de verkrachtingscultuur: Socialistisch feminisme, nu meer dan ooit!

Pamflet van Campagne ROSA - Zomer 2021 !

Ben jij ook het spuugzat dat er geen dag voorbij gaat zonder voorvallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? De femicides, LGBTQI+-foob geweld en zelfs groepsverkrachting met zelfmoord tot gevolg domineren de nieuwsberichten. In België werd twee op drie ooit slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor
vrouwen gaat het om 81% en voor LGBTQI+-personen ligt het cijfer nog hoger. Van de miljoenen slachtoffers doet slechts een kleine minderheid aangifte, maar die blijven al te vaak zonder gevolgen. Wat wel aandacht krijgt zijn de kleren die we dragen, de plaatsen waar we ‘s nachts fietsen en het goedpraten van daders.

My Body, My Choice! Stop het geweld van dit systeem!

Dit alles maakt deel uit van de verkrachtingscultuur waar seksueel grensoverschrijdend gedrag als normaal wordt gezien en slachtoffers de schuld krijgen. We zouden ons te sexy kleden, maar verkrachting heeft helemaal niets te maken met verleiding. Meer dan terecht pikken we het daarom niet meer dat ons recht op onderwijs of ons recht om te werken bepaald wordt door wat we dragen. Van bikini, tot hoofddoek: daar heeft niemand iets anders dan wijzelf iets over te zeggen!

In een samenleving gebaseerd op ongelijkheid is genderongelijkheid alomtegenwoordig. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is het gevolg van een samenleving waarin macht centraal staat in sociale relaties op school, ons werk of thuis. We bevinden ons te vaak in kwetsbare posities waar geweldplegers gebruik van maken. Denk maar aan de Reuzegommers – de machistische elitairen die Sanda Dia vermoordden – en waar een van hun leden onlangs werd veroordeeld voor verkrachting. In Louvain-La-Neuve zagen we hoe professoren gebruik maakten van hun positie om seksistisch gedrag te plegen. En ook de processen tegen Bart de Pauw en Jeff Hoeyberghs herinneren er ons aan dat in machtsrelaties seksistisch gedrag gepleegd wordt en men probeert om de machtspositie te gebruiken om het gedrag te legitimeren.

Campagne ROSA mobiliseerde studenten voor de actie van 9 maart 2020. Foto: Jean-Marie Versyp

Besparingen maken ons afhankelijk

In 85% van de gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kent het slachtoffer de pleger, en dat is geen toeval. De jarenlange besparingen op het onderwijs, huisvesting, maar ook de lagere lonen, zekker voor jongeren, zorgen ervoor dat heel wat mensen in precaire posities belanden. Veelal zijn de plegers mensen waar het slachtoffer financieel of materieel afhankelijk van is. Mensen in armoede hebben dubbel zoveel kans om in hun leven verkracht te worden en iemand met een beperking zelfs tot drie keer zoveel kans! Toch worden de besparingen en het asociaal beleid die vooral de meest kwetsbaren raken gewoon verder gezet. Zelfs tijdens de voorbije lockdown waar huiselijk geweld in een stroomversnelling kwam was dat het geval. Waarom wordt er bespaard als de rijkdom nog nooit zo groot was? Het is de winsthonger van de kleine heersende klasse die er voor zorgt dat telkens opnieuw tekorten gecreëerd worden.

Volgens een Oxfam-rapport uit december 2020 zagen de miljardairs van deze wereld hun rijkdom in de eerste helft van de coronacrisis met maar liefst 3.900.000.000.000 dollar verhogen: dat is genoeg om voor iedereen een Covid-19-vaccin te betalen en ervoor te zorgen dat niemand door de pandemie in armoede terecht komt! Tegelijkertijd hebben de meest kwetsbaren in bijna elk land hun inkomen zien dalen tijdens de pandemie. Vrouwen zijn daarin het hardst getroffen en dat in een crisis waar hun essentiële rol door iedereen erkend werd!

Genoeg is genoeg: socialistisch feminisme, nu meer dan ooit!

Campagne ROSA pikt dit niet meer. Het kapitalisme mag niet langer wegkomen met het geweld dat het voortbrengt. Wereldwijd zagen we het voorbije jaar acties tegen seksisme. Voor het recht op abortus tot een einde aan femicides. Ook in België hebben we nood aan een beweging die antikapitalistisch is en strijdt tegen seksueel geweld. ROSA nam daar al verschillende initiatieven toe met acties op 25 november en 8 maart of de Pride (is a) Protest eind juni. Maar er is nood aan meer, we moeten blijven opkomen tegen haatspraak en machisme, zoals we met ROSA deden tegen Jeff Hoeyberghs. We moeten opkomen voor hogere minimumlonen, zoals ROSA mee hielp aan de overwinning van een 14€ minimumloon aan de UGent. We moeten opkomen voor massale investeringen in de zorgsector, in degelijke huisvesting, voor deftige jobs, massaal meer publieke middelen voor onderwijs waar iedereen zichzelf kan zijn, kan dragen wat we willen en er plaats is voor discussie over seksisme. Al die eisen worden momenteel als onmogelijk verklaard door de winsthonger van de heersende klasse. Ze hebben baat bij de tekorten en het geweld dat er uit voortkomt. Maar wij pikken dat niet langer: genoeg is genoeg, socialistisch feminisme, nu meer dan ooit!

Capitalism is the virus!

Waarschijnlijk werd het ook voor jou duidelijk dat na meer dan een jaar en half coronacrisis dit crisis-systeem jongeren geen perspectief meer biedt. Bovenop de miljoenen doden zorgt het winstbejag van de heersende klasse voor onzekerheid en tekorten. Zo kunnen twee op drie -35-jarigen geen eigen woning kopen en steeg de gemiddelde leeftijd om dat wel te doen naar 42 jaar. De publieke ruimte waar we kunnen ontspannen met vrienden wordt steeds beperkter. Jongeren belanden vaker in armoede en leven met teveel in een kleine woning: tijdens de lockdown was dat een moordende combinatie. Al voor corona was zelfdoding de voornaamste doodsoorzaak voor jongeren tussen 15 en 19 jaar, en dat is enkel versterkt. Tegelijkertijd is voor wie op zoek gaat naar hulp via een terugbetaalde psycholoog enkel nog plaats op de wachtlijst te vinden.

 

Crisis na crisis

De economische en gezondheidscrisis zijn niet de enige kapitalistische crises die ons treffen. De ecologische crisis blijft ons achtervolgen. We hebben geleerd dat welke beloftes er ook gedaan worden, die leeg zijn en blijven. Ondertussen is de klimaatverandering een realiteit geworden en kost ons dat nu al vele duizenden mensenlevens per jaar. Kapitalisten blijven hun winsten binnenhalen op kap van de planeet.

Extreemrechts moet gestopt worden

Dat dit systeem geen perspectieven biedt, maakt dat extreemrechts steeds feller in opmars is. Vlaams Belang, Nation, Schild & Vrienden en consoorten maken gebruik van de tekorten en het wantrouwen om mensen nog meer tegen elkaar op te zetten met racisme, seksisme en LGBTQI+fobie. In het voorbije jaar zagen we waartoe de opmars van extreemrechts leidt. Verschillende keren vonden ze het zelfvertrouwen om op straat te komen met racistische haatpraat en de gewapende militair Jurgen Conings ondernam een mislukte poging om een extreemrechtse terreurdaad te plegen. De buitenlandse voorbeelden van extreemrechts tonen aan waarom we ze moeten stoppen. Bolsonaro vernietigt het Amazonewoud, rechts in Hongarije en Polen valt LGBTQI+-personen aan met wetten die hen uit de samenleving weren en tegelijk worden vrouwenrechten aangevallen. Waar extreemrechts aan de macht is neemt de ongelijkheid verder toe en neemt het geweld in de samenleving toe.

Nood aan massale mobilisaties

Het zelfvertrouwen van extreemrechts moet gestopt worden. Extreemrechts beweert anti-systeem te zijn, maar is dat absoluut niet. Het Vlaams Belang stemt in het parlement consequent samen met de andere traditionele partijen tegen ieder sociaal voorstel dat op tafel ligt, zoals de verhoging van de minimumlonen. Massale mobilisaties zoals in Hongarije tonen dat verzet altijd zal terugkomen en dat is nodig. Massale acties tegen extreemrechts maken duidelijk dat ze niet normaal zijn en dat we bouwen aan een écht alternatief.

Nood aan een socialistisch alternatief!

Karl Marx stelde dat het kapitalisme slechts een fase in de geschiedenis vormt. De rijkdom en technologische mogelijkheden vandaag zijn ongezien. Maar ook de ongelijkheid is groter enorm. De vraag naar een alternatief op het dit systeem dat bijna enkel nog gekenmerkt wordt door crisis werpt zich steeds sterker op. De vele massabewegingen en revoltes tonen hoe spuugzat mensen het zijn. Wanneer die bewegingen zich versterken met een programma voor socialistische maatschappijverandering waarin de werkende klasse de economie, en dus ook de rijkdom die eruit voortvloeit, zelf beheert en controleert is het mogelijk alle tekorten weg te helpen. Er is genoeg voor iedereen én onze planeet. Maar enkel als we ons internationaal organiseren kunnen we die strijd winnen. Doe mee met de Actief Linkse Studenten, de jongerenbeweging van International Socialist Alternative (LSP/PSL in België) en organiseer je samen met jongeren en werkenden over de hele wereld in de strijd voor een socialistisch alternatief!

PDF Versie


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.