Solidariteit met de strijd van de vrouwen zonder papieren en hun kinderen

Vrijdag kwamen een honderdtal mensen bijeen aan de Financietoren in Brussel om de regularisatie van alle mensen zonder papieren in België te eisen. Hieronder het pamflet dat namens campagne ROSA en campagne Solidarity werd verdeeld op deze actie.

De actie focuste zich op de gezinnen zonder papieren. Op de actie waren de vrouwen en kinderen in de meerderheid. De actie van het Collectif des Sans-Papiers verliep vreedzaam en bracht leden van verschillende gemeenschappen van mensen zonder papieren samen, voornamelijk uit Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De aanwezigheid en getuigenissen van kinderen zonder papieren die hun recht op een waardig leven opeisten, waren indrukwekkend.

Vrouwen en kinderen zonder papieren wonen al jaren in België. Ze kennen geen ander land dan België. Ze hebben geen kindertijd zoals anderen. Ouders zonder papieren hebben obstakels om in hun basisbehoeften te voorzien, om gezondheidszorg te krijgen, om in waardige omstandigheden te leven… Kinderen zonder papieren worden het meest gediscrimineerd op school: ze kunnen vaak niet deelnemen aan schoolreizen en het ontbreekt vaak aan het nodige schoolmateriaal. Dit alles komt omdat mensen zonder papieren veroordeeld worden tot onzekerheid en sociale uitsluiting. Het kapitalisme legt hen dit op in hun dagelijks leven.

Het gebrek aan toekomstperspectieven, de ontmenselijking, de ‘objectivering’ van vrouwen en de discriminatie die door een kapitalisme in crisis worden veroorzaakt, bevorderen geweld, seksisme, homofobie en racisme, alsook een reeks andere discriminaties die onder meer gebaseerd zijn op etnische of religieuze gezindheid. Het zijn de besparingen die vrouwen in armoede duwen. Het zijn de vrouwen die de tekorten in de kinderopvang, het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en het onderwijs opvangen door het merendeel van de huishoudelijke taken op zich te nemen. Vrouwen zonder papieren bevinden zich in een nog kwetsbaardere situatie. Zij werken buiten elke arbeidswetgeving om, onder meer in de sectoren kinderopvang, ouderenzorg en schoonmaak. Ook zij zijn de “helden” van de pandemie!

Slechts één groep van de bevolking profiteert van de onderdrukking van mensen zonder papieren en de specifieke onderdrukking van vrouwen. Voor de bazen is het een kans om alle arbeidsvoorwaarden en lonen te ondermijnen. We moeten elke poging van extreemrechts, de media of de regering aan de kaak stellen om immigranten aan te wijzen als zondebokken voor het falen van het besparingsbeleid en het failliet van het kapitalisme.

In de strijd tegen besparingen en uitbuiting zijn onze beste bondgenoten de andere slachtoffers van dit steeds ongelijker wordende systeem. We moeten strijden voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren, zodat ze dezelfde rechten hebben als andere werkenden en niet langer worden gebruikt om de levensomstandigheden van iedereen naar beneden te trekken. Tegelijkertijd moeten we gezamenlijk strijden tegen alle vormen van seksisme, voor betaalbare huisvesting, goede openbare diensten en fatsoenlijke jobs en inkomens die het vrouwen mogelijk maken financieel onafhankelijk te zijn.

Tegen de steeds agressievere pogingen tot verdeeldheid moeten we ons verzetten met eengemaakte strijd: mannen en vrouwen, met of zonder papieren, jongeren en werkenden met of zonder baan… We hebben allemaal recht op huisvesting, onderwijs, zorg, waardigheid. We moeten bewegingen ontwikkelen die volledig onafhankelijk zijn van de heersende klasse, en deze versterken met een socialistisch programma en methoden.

Geïnspireerd door de zwarte jongeren in de VS is er een explosie van woede over de hele wereld. Duizenden mensen gaan de straat op om “Black Lives Matter” te roepen. Een historische antiracistische beweging groeit, die niet alleen het politiegeweld aanklaagt, maar ook de sociale ellende, het gebrek aan betaalbare woningen en het gebrek aan goede jobs … meer in het algemeen de vele onrechtvaardigheden die het systeem waarin we leven met zich meebrengt. De regularisatie van mensen zonder papieren moet deel uitmaken van deze strijd!

Wij willen racisme en seksisme bestrijden door middel van solidariteit. Daarom koppelen we eisen als degelijke jobs voor iedereen, een minimumloon van 14 euro per uur, betaalbare woningen, massale bouw van sociale woningen en een radicaal investeringsplan in openbare diensten, onderwijs en gezondheidszorg aan deze strijd. De kapitalistische crisis brengt meer verdeeldheid, inclusief racisme, en meer geweld met zich mee. Het beëindigen van politiegeweld betekent het omverwerpen van het kapitalisme en het opbouwen van een heel ander soort samenleving.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.