Goed bijgewoond protest na homofoob geweld in Gent

We willen een eerste Gents Pride Protest organiseren op 28 juni, de verjaardag van de rellen in Stonewall. Contacteer ons om deel te nemen en van Pride opnieuw een strijdbeweging te maken.

Een week terug werden Nick en Bruce in elkaar geslagen omwille van hun geaardheid. Hun dappere online getuigenis lokte een stroom van verontwaardiging en solidariteit uit. Campagne Rosa nam het initiatief voor een actie, om te tonen dat de grote meerderheid van de bevolking geweld tegen LGBTQI+personen niet tolereert en om die tegenstanders van homofoob geweld actief te organiseren. We verzamelden op de Kouter voor een protest en open mic. Met 500 aanwezigen was het een groot succes.

Verslag door Koerian

Belangrijke getuigenis

Geweld maakt jammer genoeg deel uit van het dagelijks leven van veel LGBTQI+personen. In 2018 waren er 125 aangiftes van homofoob geweld, en dat is het topje van de ijsberg. Zoals een aantal sprekers aanhaalden, wordt de grote meerderheid van de gevallen niet aangegeven. Dat maakt de getuigenis van Nick en Bruce extra belangrijk en dapper. In hun speech legden ze de nadruk op de samenhorigheid tussen LGBTQI+personen en de steun die ze gekregen hadden.

Solidariteit

Verschillende sprekers benadrukten het belang van solidariteit met bewegingen tegen elke vorm van discriminatie. Homofobie is een maatschappelijk probleem, geen probleem van één cultuur of religie. De rechterzijde, Vlaams Belang en N-VA op kop, stimuleren verdeeldheid. Dat werkt dit soort gewelddaden in de hand.

Gemeenschap in strijd

Heel het protest was een uitdrukking van solidariteit onder LGBTQI+personen en haar bondgenoten tegen elke vorm van geweld of discriminatie. Boris van Campagne Rosa benadrukte de nood om die mood om te zetten in strijd voor concrete maatregelen. Legale gelijkheid is een gigantische verworvenheid van decennia LGBTQI+strijd, maar het is niet genoeg om echte gelijkheid te garanderen.

LGBTQI+eisen zijn sociale eisen

Elise, eveneens Campagne Rosa, benadrukte dat een beweging voor échte gelijkheid er één is tegen besparingen en voor sociale investeringen. Besparingen op onder andere onderwijs of Sensoa raken de LGBTQI+gemeenschap extra hard. Het voorstel van Wouter Beke om te snijden in suïcidepreventie is een gigantische slag in het gezicht van een groep waar 25% een poging tot zelfdoding achter de rug heeft. Er zijn investeringen nodig in onderwijs voor degelijke seksuele opvoeding, in vluchthuizen en begeleiding voor zij die daar nood aan hebben, in sociale huurwoningen om echt een vuist te kunnen maken tegen discriminatie op de woningmarkt, in cultuur zodat kunstenaars de ruimte krijgen maatschappelijke thema’s aan te kaarten, in gezondheidszorg voor een degelijke begeleiding van transpersonen…

Acte de présence

Gents Open Vld burgemeester Mathias De Clercq nam het woord om zijn sympathie te betuigen tegenover de slachtoffers en om zijn solidariteit aan te bieden. Nochtans is zijn partij deel van de Vlaamse regering die zich uit Unia terugtrok en een hele rits hardvochtige besparingen doorvoert. Het stadsbestuur in Gent voert geen fundamenteel ander beleid: ook op dat terrein zijn er onvoldoende investeringen in stedelijk onderwijs, sociale huisvesting, … Ook op gemeentelijk niveau zijn initiatieven mogelijk voor begeleiding of vluchthuizen. We zullen de solidariteit in woorden van De Clercq onthouden, maar ondertussen zelf bouwen aan een beweging die ingaat tegen het asociale beleid, waaronder dat van de stad Gent.

Pride is a Protest: 28/6

We willen een eerste Gents Pride Protest organiseren op 28 juni, de verjaardag van de rellen in Stonewall. Contacteer ons om deel te nemen en van Pride opnieuw een strijdbeweging te maken.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.