‘Mars tegen Seksisme’ in Kortrijk

Eerste stap gezet om volgend jaar een betoging te organiseren in West-Vlaanderen, op 8 maart!

Campagne ROSA organiseerde op 9 maart haar eerste West-Vlaamse Mars Tegen Seksisme en asociaal beleid sinds haar de lancering drie jaar geleden. De Mars kwam er naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. De enorme woede en frustratie rond seksisme heeft de voorbije jaren tot massamobilisaties geleid op 8 maart, overal ter wereld. In Kortrijk was de opkomst daarentegen eerder matig, maar onder de aanwezigen was er een grote actiebereidheid om zich verder te organiseren tegen seksisme en andere vormen van discriminatie.

Blame the system, not it’s victims!

Heel wat jongeren en werkenden komen op dagdagelijkse basis in aanraking met seksisme en andere vormen van discriminatie. De golf van conservatisme en het huidige rechtse afbraakbeleid riskeert sociale verworvenheden van vrouwen nog ernstiger te schaden. Net als overal ter wereld heeft zo’n beleid ook in West-Vlaanderen desastreuze gevolgen als het aankomt op de gendergelijkheid. Dat is de basis voor een enorme ontevredenheid over het gebrek aan onder andere degelijke seksuele opvoeding, betaalbare toegang tot anticonceptie of maandverbanden. De loonkloof in België bedraagt nog steeds 20%, gepaard met een hyperflexibilisering van de arbeidsmarkt worden vrouwelijke werknemers steeds harder uitgebuit. Dat er op en rond 8 maart grote mobilisaties plaatsvonden verbaast dan ook niet.

De plaats van de vrouw is in haar vakbond en de strijd!

De positieve sfeer en openheid ten opzichte van socialistisch feminisme van lokale geïnteresseerden op de Kortrijkse demonstratie tonen deze tekorten zonder twijfel aan. Traditionele politici en invloedrijke mediafiguren laten uitschijnen dat meer vrouwelijke CEO’s of pakweg een vrouwelijke Amerikaanse president een manier zou zijn om het glazen plafond te doorbreken. Dat klopt niet. Initiatieven die eisen naar voor schuiven zoals een arbeidsduurvermindering met loonbehoud en extra aanwerving of de verhoging van het minimumloon naar 14euro is waar vrouwen vandaag nood aan hebben, niet aan het invullen van postjes door vrouwen. Dergelijke symbolische maatregelen stellen enkel reële gelijkheid uit en zullen niets veranderen aan de positie in onze samenleving van de gewone werkende vrouw, studente of scholier.

Wij vechten, wij vechten, wij vechten voor iets beters!

De acties in de recente geschiedenis van Kortrijk maken duidelijk dat de antwoorden op de huidige ongelijkheid en sociale tekorten van de traditionele politiek voor vele werkenden en jongeren al langer een vieze, misnoegde smaak achterlaten. Begin januari nog kwamen 500 Kortrijkse scholieren op eigen initiatief de straat op voor een rechtvaardiger klimaatbeleid. In februari waren dat er al 1000. West-Vlaamse werkenden, scholieren en studenten moeten samen een front blijven vormen om hun gerechtvaardigde woede te uiten. Dat betekent dat er nog heel wat potentieel is om in West-Vlaanderen gerichte strijd op te zetten. Voor deze Mars Tegen Seksisme staken we de hand uit naar iedereen die de oproep mee wou helpen verspreiden of ondertekenen. Helaas bleef Campagne ROSA alleen, wanneer er beroep gedaan kan worden op bredere lagen van de arbeidersbeweging kunnen we met de blijvende mobilisaties op 8 maart échte verandering afdwingen. Want het is nodig, meer dan ooit. Ben je van West-Vlaanderen? Doe dan zeker mee met Campagne ROSA en/of de Actief Linkse Studenten & Scholieren West-Vlaanderen en bouw verder mee de feministische en antikapitalistische strijd uit!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.