12 maart – Lancering nieuwe vrouwenrechtencampagne ROSA

Hoe bouwen we een strijdbeweging uit tegen seksisme die vrouwen en mannen, werkenden en jongeren verenigt ? Welke lessen trekken we uit de historische overwinningen van de vrouwenstrijd ? Waarom moeten we ook strijden tegen het kapitalisme ?

De strijd voor vrouwenrechten staat opnieuw hoog op de agenda

“Million Women Marches” tegen het seksisme van Trump, massabewegingen tegen seksueel geweld op vrouwen in India, Turkije en Argentinië, een nationale staking tegen loonongelijkheid in IJsland, massa-acties voor het recht op abortus in Spanje, Ierland en Polen, tal van initiatieven om dagelijks seksisme aan de kaak te stellen, onder andere in België, etc.

Help ons ROSA lanceren !

Om ten volle deel te nemen aan deze bewegingen en debatten, lanceert de Linkse Socialistische Partij (LSP) de ROSA campagne. Wij willen een instrument opbouwen voor vrouwen en mannen, voor jongeren en werkenden, … die willen vechten tegen seksisme en tegen de besparingen, die de levensomstandigheden voor vrouwen nog verder achteruit doen gaan. We willen acties en debatten organiseren en tussenkomen in bewegingen die het seksisme aanklagen, door te wijzen op het belang van antikapitalisme en de strijd voor socialisme.

Sluit aan !

ROSA LANCERINGSEVENT PROGRAMMA

10u30 – 11u Welkomstwoord

 • Geschiedenis en belang van Internationale vrouwendag op 8 maart
 • Waarom vandaag een campagne als ROSA lanceren?
 • Levens-en werkomstandigheden van vrouwen en voortbestaan van discriminaties
 • Een socialistische benadering als antwoord
 • Voorstelling van het dagprogramma

11u – 12u30 Commissies

 • De ontwikkeling van het verzet tegen Trump en het ontwaken van de vrouwenbeweging in de VS. Million Woman March, Student Walk Out, Black Lives Matter, Muslimban, LGBTQI-bewegingen, … Lessen en perspectieven voor de strijd tegen Trump. Met Jess Spear, woordvoerster van  “Million Womens March” in Seattle en militante van Socialist Alternative (afdeling van het Committee for a Workers’  International (CWI)  in de VS).
 • Lessen uit de vrouwenstaking in Polen ter verdediging van het recht op abortus en de impact ervan in de rest van de wereld. Pro-choice beweging, “Ni una Menos”-beweging tegen de feminicides in Argentinië,  staking tegen de loonkloof in IJsland, beweging tegen de legalisering van huishoudelijk geweld in Rusland, … Hoe een beweging opbouwen tegen de reactionaire politiek en ter verdediging van de sociale verworvenheden van vrouwen? Met Tiphaine Soyez, Pro-choice militante in Polen en lid van Alternatywa Socjalistyczna (Poolse sectie van het CWI)

12u30 – 14u Maaltijd

14u- 15u45 Commissies

 • ROSA uitbouwen in de scholen : hoe strijden tegen dagdagelijks seksisme? Seksistische grapjes, opmerkingen en controle op hoe je gekleed gaat, intimidatie, geweld, vrouwen die herleid worden tot objecten … hoe reageren?
 • ROSA uitbouwen aan universiteiten en hogescholen : Welke strategie tegen seksisme vandaag? Welke antwoord op de vermarkting van het vrouwenlichaam , op fysiek en verbaal geweld, op prostitutie bij studenten, …? Door een anti-seksisme wet, acties die enkel toegankelijk zijn voor vrouwen, methodes gebaseerd op intersectionaliteit, quota, … of door de opbouw van een eengemaakte strijd van jongeren en werkenden, mannen en vrouwen?
 • ROSA binnen de vakbonden? : De strijd voor collectieve arbeidsduurvermindering opnieuw op de agenda. Hyperflexibiliteit, lage lonen en het debat rond basisinkomen, besparingen in de gezondheidszorg, ontmanteling van publieke diensten,  intimidatie en geweld tegen vrouwen , … Hoe tussenkomen in de campagne Equal Pay Day, in de acties in de non-profit sector. Hoe een campagne ontwikkelen voor een 15€ minimumloon, de syndicalisering van vrouwen bevorderen?…
 • ROSA en de geschiedenis van de feministische beweging : 1917/2017 – Honderd jaar Russische revolutie : welke vooruitgang voor vrouwen en LGBTQI ? Geschiedenis van Internationale vrouwendag en vrouweneisen in de arbeidersbeweging, Bolsjewistische benadering van de vrouwenkwestie, impact van het stalinisme, … Welk antwoord op de laster ten aanzien van de Russische revolutie en de beweging voor de emancipatie van de vrouwen in traditionele media?

15h45-16h30 Pauze

16h30-17h30 Plenaire sessie

Lancering ROSA campagne: de plaats van de vrouw is in de strijd

 • Hoe massastrijd opbouwen tegen Trump en zijn politiek. Met Jess Spear.
 • Strijd loont! vrouwenstrijd in Polen. Met Tiphaine Soyez.
 • Genoeg is genoeg, hoe strijden tegen seksisme. Met Mai, voorzitster Actief Linkse Scholieren in Gent
 • Strijd tegen seksisme gaat hand in hand met strijd tegen besparingen en voor socialisme. Met Anja Deschoemacker, vrouwencommissie LSP en woordvoerder van Gauches Communes in Brussel.

Inkom: €5 in voorverkoop (€3 verminderd tarief), +€2 ter plaatse

Maaltijd (aan democratische prijs) en babysit indien gemeld bij inschrijving

Info & inschrijvingen via:

contact@campagneROSA.be – 0484 36 77 01 – Facebook: Oprichting Rosa

Inschrijfformulier

Facebook evenement


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.