Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !


Deel van pamflet van de zomercampagne van ROSA : My Body My choice

L’image contient peut-être : texte902 miljoen € besparingen in onze gezondheidszorg…: onze sociale verworvenheden zijn bedreigd. De besparingen treffen ons allemaal en vrouwen des te harder. Daarenboven zijn er dan nog reactionaire groepen die zich gesterkt voelen door het ‘Trumpisme’ dat ingang vindt op de puinhopen van de economische crisis en de gevolgen ervan.

We verdedigen de toegang tot seksuele gezondheidszorg: lessen rond seksuele opvoeding, gratis voorbehoedsmiddelen die toegankelijk zijn waarbij dit ook geldt voor de Morning-afterpil en de uitbreiding van het recht op abortus. De centra voor gezinsplanning moeten meer middelen krijgen zodat ze een grotere rol kunnen spelen in verschillende aspecten.

80% van de alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Er is strijd nodig voor betere levensvoorwaarden zodat iedereen een echte keuze heeft om een kind op te voeden op het ogenblik dat de moeder dit wil en zonder het risico om hierdoor in armoede terecht te komen. Dit vereist onder meer een kinderbijslag die overeenstemt met de echte kost van een kind, gratis openbare diensten die toegankelijk zijn: kinderopvang, scholen, gezondheidszorg en waarom ook geen wasserijen, publieke kantines, … om te strijden tegen zowel precaire jobs in deze sectoren als tegen de dubbele dagtaak van vrouwen.

MIJN LICHAAM, MIJN KEUZE, MIJN VRIJHEID !

Voor een reële keuze

Voor toegankelijke, gratis en kwaliteitsvolle contraceptie en abortus

Voor het recht kinderen te krijgen zonder het risico te lopen in armoede te belanden

Stop de bezuinigingen in gezondheidszorg, openbare diensten, …

 

Kom mee de zomercampagne ‘My body My choice’ voeren !

Word lid van ROSA

28/9/2017 : Europese actie voor toegang aan abortus voor iedereen in Europa

 

Social tagging: > > > >

https://nl.campagnerosa.be/kort-nieuws/531-kind-als-wil-wanneer-wil-en-wil

Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal Beleid

Lid worden via www.rosa.be

Copyright 2017 | met de steun van LSP | dank aan WordPress en Antthemes.