Pride is a protest ! Strijd voor echte gelijkheid is nog steeds nodig !

Ja, onze gelijkheid voor de wet is er in België enorm op vooruitgegaan. Dat is echter niet voldoende. Discriminatie en geweld gaan onverminderd verder of nemen toe.

Clément, die midden april aangevallen werd omdat hij zijn man bij de hand hield, legt het als volgt uit: “Ik denk dat de maatschappij enorm aan het veranderen is en dat veel mensen daarmee akkoord gaan, maar dit gebeurt in een context van sociale spanningen.” De heersende politiek, die van het besparingsbeleid, maakt de maatschappij steeds harder, brutaler en zonder leidraad. Dat is een misselijkmakend, maar vruchtbaar terrein voor vormen van discriminatie, wanhoop, angst en geweld.

Samen op straat !

De Pride is essentieel om de LGBTQI+ gemeenschap, maar ook de problemen waarmee deze geconfronteerd wordt, in beeld te brengen. Die realiteit is toegenomen kans op agressie, zelfmoorden, of armoede in een maatschappij waarin individuen aan hun lot overgelaten worden of tegen elkaar opgezet worden door de obsceen rijke elite en hun politici.

We kunnen dat veranderen als we onze collectieve sterkte bundelen in een gemeenschappelijke strijd van LGBTQI+ en hetero’s, cisgenders, vrouwen en mannen, … tegen LBGTQI+fobie, tegen seksisme en tegen racisme !

Samen strijden voor

  • een uitbreiding van de vluchthuizen voor LGBTQI+ en slachtoffers van geweld en hun famillie. Nu de opening van een eerste vluchthuis werd aangekondigd in brussel, moet dit verder ontwikkeld worden.
  • Opvang- en begeleidingsdiensten voor wie dat nodig heeft,
  • Massale openbare investeringen in het onderwijs en lessen seksuele opvoeding die niet heteronormatief is en waar het genderthema bediscussieerd wordt.
  • degelijke en betaalbare sociale woningen,
  • toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg,
  • kwaliteitsvolle openbare en sociale diensten,
  • degelijke jobs zonder discriminatie bij aanwerving.

In een bloeiende, open maatschappij leven is geen onmogelijke droom. De realisatie ervan vereist wel dat we de touwtjes niet in handen laten van diegenen die er alle belang bij hebben dat we tegen elkaar opgezet worden. De kapitalisten en hun winsthonger zijn onverenigbaar met de invulling van onze behoeften.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.