Hoofddoek of niet, de vrouw beslist ! Niet haar baas !

Op 15 maart 2017 kopte De Standaard "Werkgever mag hoofddoek verbieden". Het Europees Hof Van Justitie besliste dat werkgevers hun personeel mogen verbieden om een hoofddoek of ander religieus symbool te dragen.

Neutraliteit en toegang tot jobs

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie komt er op grond van de redenering dat bedrijven een beleid mogen voeren waarbij ze ten aanzien van klanten een neutrale indruk willen geven.

Bedrijven die “neutraliteit” willen uitdragen krijgen hiermee het recht om het zichtbaar dragen van een “politiek, filosofisch of religieus tegen” te verbieden.

Het Europees Hof van Justitie mag dan wel benadrukken dat dit geldt voor alle politieke, filosofische en religieuze tekens, ze miskent daarbij volledig de huidige politieke en sociale realiteit. In een Europa waarin rechts populisme aan een opmars bezig is en waarin reactionaire politici als Trump de eersten zijn om “de islam” en de gehele islamitische bevolking over dezelfde kam scheert als een kleine groep extremisten, zal een dergelijk verbod op religieuze tekens maar al te snel aangegrepen worden om net die moslimgemeenschap die reeds zwaar te lijden heeft onder vooroordelen en discriminatie, nog verder naar de uithoeken van de samenleving te verdrijven.

Deze beslissing zal het voor veel praktiserende moslimvrouwen nog moeilijker maken om te participeren aan de arbeidsmarkt. Een beperkte participatie aan de arbeidsmarkt zal hun financiële afhankelijkheid van hun echtgenoot enkel maar versterken. Nochtans is financiële onafhankelijkheid net één van de belangrijkste punten in de emancipatie van alle vrouwen, zowel moslim als niet-moslim.

Hoofddoek of niet, de vrouw beslist en niet haar baas

Met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt ook voor het eerst niet alleen de belangen van private bedrijven boven de vrijheid van religie gesteld maar ook boven het recht van vrouwen om zich te kleden hoe ze willen.

ROSA verdedigt het recht van vrouwen om zich te kleden hoe ze wil. Of het nu gaat om een mini-rok, een uitgesneden t-shirt, een broek of een hoofddoek. Wij verdedigen het recht op vrije keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen maar ook om geen hoofddoek te dragen. Dit betekent dat we ons verzetten tegen conservatieve strekkingen die het dragen van een hoofddoek willen verbieden maar ook tegen conservatieven die het willen verplichten.

Met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt het imago en dus ook de winsten van grote bedrijven boven de individuele keuzevrijheid van de vrouw gesteld. De Europese Unie maakt hiermee duidelijk dat de winsten van de grote bedrijven op de eerste plaats komen. Grote bedrijven hebben er immers alle baat bij dat er arbeidsregelementen komen die ontslag wegens het dragen van een hoofddoek mogelijk maken. Op die manier wordt verdeeldheid op de werkvloer gecreëerd. Die verdeeldheid maakt het moeilijker om de strijd aan te gaan voor het behoud van verworvenheden, voor hogere lonen en betere werkcondities.

Als we willen strijden tegen discriminatie, racisme en seksisme, zullen we dus ook de strijd moeten aangaan tegen een systeem dat de winsten van de kapitalistische klasse voorop stelt. En voor een socialistische systeem dat de belangen van de meerderheid verdedigt en niet de winsten van een kleine minderheid !

Racisme is geen antwoord op Seksisme

Voor meer informatie, ga zeker een kijkje nemen op onze programma tegen de discriminaties.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.