Massaal protest in de VS voor het recht op abortus

Op de avond van 3 mei verzamelden duizenden betogers zich in steden over het hele land om te protesteren tegen het uitgelekte ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof dat Roe v. Wade vernietigt.

De uitspraak Roe versus Wade vormt de basis voor de erkenning van het recht op abortus in de VS, een recht dat niet in een federale wet gegoten is maar gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Het is de bedoeling dat het Hof begin deze zomer uitspraak doet, wat de beweging de tijd geeft om zich te organiseren en terug te vechten tegen de uitspraak.

Socialist Alternative leidde grote protesten in Philadelphia, Boston, Minneapolis, Madison, Pittsburgh, Chicago, Houston, en Seattle, onder andere, en riep op tot een opbouwend actieplan met stakingen om druk op te voeren om de uitspraak te stoppen. In andere steden leidden we levendige socialistisch-feministische blokken op bredere betogingen.

Belangrijke progressieve overwinningen in de Verenigde Staten zijn nooit ingepakt en aan ons overhandigd door de gevestigde orde,” zei Rachel Wilder, lid van Socialist Alternative en studente aan de Temple University in Philadelphia. “In feite heeft de gevestigde orde elke keer aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan – over abortus, over het homohuwelijk, over desegregatie – totdat massabewegingen van werkende mensen de twee partijen van het grootkapitaal dwongen om toe te geven. We hebben miljoenen mensen op straat nodig om abortus te verdedigen en rechts te stoppen!”

De protesten in het hele land toonden een grote ontevredenheid over het falen van de Democratische Partij in het verdedigen van abortus en het vechten voor wat werkende mensen van alle geslachten nodig hebben. Sprekers wezen erop dat niet alleen Joe Biden een campagnebelofte deed om Roe v. Wade in een federale wet te gieten, maar dat Obama in 2008 campagne voerde over het legaliseren van abortus en er vervolgens niet in slaagde dit te doen, zelfs niet met een supermeerderheid in het Congres. Na het lek op maandag zei Biden in een verklaring dat hij zijn regering vroeg om “opties klaar te hebben” als Roe v. Wade wordt ingetrokken. Tegelijk werd een parlementaire stemming over de legalisatie van abortus niet doorgeduwd.

Het is duidelijk dat jonge mensen genoeg hebben van de gebroken beloften van de Democraten. Na afloop van de Women’s March in New York riepen onze leden op tot een mars. Het hoofdpodium werd gedomineerd door vertegenwoordigers van de Democratische Partij die vijandig staan tegenover het idee van directie actie. Zij stelden dat het ‘leuk’ was wat wij probeerden te doen, maar “dit is niet wat wij doen.” In plaats van de energie te laten verdwijnen, trokken wij samen met andere linkse groepen en bijna duizend mensen door de straten van Manhattan en naar een andere bijeenkomst in Washington Square Park waar we collectief de volgende stappen voor de beweging bespraken. Tijdens de mars waren er slogans als: “Democraten stemmen is niet genoeg. Democraten, stop de bluf.”

Dit is hoe we hier in de eerste plaats zijn beland: een partij die niet weet hoe te vechten, die banger is dat haar basis zich organiseert dan wat dan ook,” zei Socialist Alternative lid en gemeenteraadslid van Seattle Kshama Sawant tijdens een protest in Seattle. “Een partij die er alles aan zal doen om echte progressieven te marginaliseren of te verdrijven, omdat ze in stilte de stabiliteit van het kapitalistische systeem en de winstgevendheid van bedrijven boven alles stelt. Boven vrouwen, reproductieve rechten, werknemersrechten, LGBTQ rechten, en zelfs boven het voortbestaan van de menselijke beschaving nu we geconfronteerd worden met een totale klimaatcatastrofe. We hebben een nieuwe partij nodig! Een partij die zich met hand en tand inzet voor reproductieve rechten, arbeidersrechten, LGBTQ-rechten en tegen racisme!

 

Wat is de volgende stap in de strijd voor abortusrechten?

Veel van de betogers namen eerder deel aan de Justice for George Floyd opstanden van 2020, waar veel grotere aantallen maandenlang hebben geprotesteerd. Ondanks deze grote aantallen, slaagde de beweging er helaas niet in om op grote schaal belangrijke hervormingen door te voeren, en de meeste steden zijn doorgegaan met het verhogen van de politiebudgetten.

Aangezien dit de grootste protestbeweging in de geschiedenis van de VS was, roept dit de vraag op: wat ontbrak er, en hoe kunnen we deze keer winnen? Ondanks de massale opkomst bleef Justice for George Floyd grotendeels een straatbeweging zonder structuren of duidelijke eisen. De beweging escaleerde niet tot wijdverbreide directe actie. Met nog maar enkele weken te gaan tot het Hooggerechtshof met een uitspraak komt, moeten we verder gaan dan straatprotesten en onze strijd opbouwen door middel van betogingen, bezettingen en zelfs stakingen. De energie van straatprotesten moet worden vertaald naar onze gemeenschappen en werkplekken om het Hooggerechtshof en het parlement te dwingen om onze eisen in te willigen.

De arbeidersbeweging krijgt nieuw leven met recent de heldhaftige campagnes om vakbonden op te zetten bij Starbucks en Amazon. Deze nieuw leven ingeblazen arbeidersbeweging heeft een essentiële rol te spelen in de opbouw van de strijd van mensen uit de arbeidersklasse voor gratis, gemakkelijk toegankelijke reproductieve zorg. SEIU en NNU, vakbonden die zorgpersoneel organiseren, hebben verklaringen afgelegd over de verwoestende gevolgen die een intrekking van Roe v. Wade zou hebben voor vrouwelijke werknemers. We hebben deze vakbonden nodig om hun leden te organiseren om actie te ondernemen ter verdediging van abortusrechten, en we hebben meer vakbonden nodig om in deze strijd te stappen. De pas opgerichte Amazon Labor Union toonde belangrijke solidariteit toen hun interim-voorzitter, Chris Smalls, opriep om mee te protesteren.

Vakbonden hebben er bijzonder veel belang bij om volledig legale abortus te verkrijgen, en om door te gaan met het afdwingen van Medicare for All (algemeen toegankelijke zorg) met volledige reproductieve en gender-bevestigende zorg. Door de werkgever verstrekte gezondheidszorg is een belangrijk onderhandelingstroef in de handen van de bazen bij collectieve onderhandelingen, en bazen zullen vaak de gezondheidszorgvoorzieningen van werknemers intrekken in het geval van een staking.

Voor vakbondsleden, niet-vakbondsleden, studenten en jongeren die klaar en gemotiveerd zijn om te strijden voor abortusrechten en gratis gezondheidszorg voor iedereen, hebben we openbare bijeenkomsten nodig om een plan op te stellen voor opbouwende en escalerende actie, inclusief stakingen. Socialist Alternative organiseert openbare bijeenkomsten in steden over het hele land.

Om te winnen, heeft deze beweging sterke eisen nodig die het terrein van verdediging naar aanval verschuiven. Wij roepen op tot:

  • Sla rechts terug! Het Hooggerechtshof moet het roer omgooien en Roe v. Wade handhaven!
  • Voor massale stakingen en stakingsacties om abortus te verdedigen!
  • De Democraten hebben de volledige controle in D.C., ze moeten onmiddellijk een parlementaire stemming houden om abortus te legaliseren.
  • Het Congres moet Medicare for All aannemen met abortus op verzoek, volledige reproductieve zorg, en volledige gender-bevestigende zorg voor iedereen!
  • Deze aanval op het recht op abortus zal de deur openzetten voor verdere aanvallen, onder meer op LGBTQI rechten. We hebben een verenigde strijd nodig tegen gender onderdrukking in al zijn vormen! Onze beweging moet vechten voor volledige reproductieve zorg, maar ook tegen reactionaire anti-trans wetten die staten door het hele land nemen!
  • Maak een einde aan het tweepartijenstelsel – we moeten een onafhankelijke arbeiderspartij oprichten die opkomt voor de belangen van werkenden, LGBTQI mensen en mensen van kleur!

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.