Campagne ROSA op vakbondsacties van 8 maart in Brussel

Campagne Rosa bezoekt verschillende pikketten op 8 maart in Brussel !

Campagne ROSA begon de internationale vrouwendag op het stakingspiket aan het ziekenhuis Brugmann. Op dat piket waren een 30-tal werkenden aanwezig. Het is een erg vrouwelijke sector, onder de stakers waren dan ook vooral vrouwen. Zo was er een groep verpleegsters van de intensieve zorgen in het ziekenhuis die al langer een specifieke strijd voeren, net als eerder de brancardiers van Brugmann opkwamen voor meer collega’s en betere arbeidsvoorwaarden.

We namen ook deel aan het debat over vrouwenrechten georganiseerd door de vrouwencommissie van het ACOD. Dat was een erg interessant debat over arbeidersstrijd en hoe sociale verworvenheden werden bekomen, maar ook over wat we nog willen bekomen of heroveren tegenover een systeem dat ons verdeelt en steeds meer bespaart op onze kap. Er waren militanten uit heel wat verschillende sectoren. Alles samen waren er een honderdtal enthousiaste aanwezigen die in de namiddag naar de betoging trokken. Aan het Centraal Station had campagne ROSA uiteraard een stand.

Vervolgens trokken we naar het piket van het ziekenhuis Saint-Pierre, waar er ook een 30-tal werkenden aanwezig waren. Gedurende de dag trokken militanten van BBTK BHV met een bus langs verschillende piketten aan ziekenhuizen. Er werden pamfletten verdeeld onder de titel “Neen aan seksisme.” Er werd tijd genomen om te spreken met patiënten en werkenden aan de ingang van het ziekenhuis. Onder de aanwezigen werd veel gediscussieerd over het onwaarschijnlijk grote aantal interimmers, het te grote aantal overuren, ongewenste intimiteiten op het werk, …

Aan de VUB tenslotte was er een walkout van personeel gesteund door enkele studenten. Een honderdtal mensen protesteerde tegen ongelijkheid in de academische wereld. De groep trok naar de betoging aan het Centraal Station.

Brugmann-ziekenhuis:


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.