Betoging in solidariteit met mensen zonder papieren

Enkele foto's van de betoging in solidariteit met mensen zonder papieren.

De ongeveer 3000 aanwezigen toonden dat werkenden samen solidair moeten zijn, omdat het alleen op die manier is dat we effectief strijd kunnen voeren voor degelijke jobs en lonen, een goede sociale zekerheid, een goede en toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs die voldoende publieke middelen krijgen, voor iedereen. De uitbuiting van 1 groep mensen, kan discriminatie, uitbuiting en onderdrukking van de meerderheid van de bevolking alleen maar versterken. Aldus steunen we de vraag voor regularisatie met duidelijke criteria (i.p.v. de arbitraire selectie die nu heerst) en bouwen we samen de strijd uit voor een socialistische samenleving die voldoet in de noden van alle burgers, met of zonder papieren. Tegen het seksistisch en seksueel misbruik waarvan veel sans-papiers slachtoffer worden, Tegen de uitbuiting van werkenden zonder papieren die dagelijks een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van onze samenleving, Tegen het racisme dat onze collega’s ontmenselijkt en er alleen toe dient ons te verdelen!

Foto’s van Elise

Foto’s van James


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.