18 mars 1971 – Paris Commune

❗Op 18 maart 1871 werd de Parijse commune opgericht, een van de belangrijkste vroege pogingen tot een opstand van de arbeidersklasse om het socialisme te verwezenlijken. De arbeiders van Parijs, vergezeld van muitende soldaten van de nationale garde, namen de stad in en begonnen met de reorganisatie van een maatschappij gebaseerd op arbeidersraden.  

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.