Rond het thema "Pro-choice" :

Iers referendum – #RepealedThe8th : historische overwinning voor sociale vooruitgang

Iers referendum – #RepealedThe8th : historische overwinning voor sociale vooruitgang

Het Ierse referendum van 25 mei toonde een duidelijk resultaat: een grote meerderheid stemde voor het intrekken van het grondwettelijk verbod op abortus zoals vastgelegd in het 8ste Amendement op de Grondwet. Na een hevige campagne, waarin de tegenstanders van het...
Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !

Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !

80% van de alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Er is strijd nodig voor betere levensvoorwaarden zodat iedereen een echte keuze heeft om een kind op te voeden op het ogenblik dat de moeder dit wil en zonder het risico om hierdoor in armoede terecht te komen.