[29/05] 📢TWEEDE RONDE van de GROTE BETOGING van de GEZONDHEIDSZORG 😷

Er is een massaal plan van publieke investeringen in de zorgsector nodig, met democratische controle op de toewijzing van die middelen.❌🏥

👉 Meer dan 3000 werknemers uit de zorg en sympathisanten uit andere sectoren verzamelden in Brussel. De betoging maakte deel uit van een internationale actiedag door meer dan 60 actiecollectieven, vakbonden en organisaties. Tientallen organisaties in België, waaronder enkele vakbondsstructuren, schaarden zich achter de oproep van ‘De Zorg in Actie’.

🤔 Het zorgpersoneel klaagt al langer over de aanhoudende ramp in de gezondheidszorg. Het actienetwerk ‘De Zorg in Actie’ / ‘La Santé en Lutte’ werd voor de pandemie opgericht. Sindsdien heeft de pandemie alle bestaande problemen erger gemaakt: van het wanbeheer door de commercialisering van de sector tot de tekorten aan bedden, uitrusting, personeel … De sector kraakt!

➡ Het drama van de pandemie kwam aan bod in elk televisiejournaal, maar de verschillende regeringen hebben hun beleid niet fundamenteel gewijzigd. Er zijn enkele schuchtere vorderingen gemaakt, maar die zijn het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel, hun acties, hun betogingen, hun stakingen en werkonderbrekingen. Dat is de weg vooruit.

Pamflet Campagne Rosa in de betoging PDF van dit pamflet   

Pamflet Campagne ROSA om te mobiliseren voor de actiePDF van dit pamflet

📷 Foto’s door Liesbeth

📷 Foto’s door Nico

📷 Foto’s door Virginie, Marina en Dali Live

📷 Foto’s door Jeremiah

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.