📰 Sammy Mahdi (CD&V), Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wil asielzoekers tewerkstellen in de zorg

📰 Volgens Fedasil zouden 200 asielzoekers in aanmerking komen voor een job in de zorg, zo blijkt uit een enquête die door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) werd aangevraagd.

De meesten van hen zijn vrouwen onder de 35 jaar die in hun land van herkomst in de gezondheidszorg, de verloskunde of de verpleging hebben gewerkt.

✊ Wij steunen de roep van de zorgsector naar meer middelen en meer handen.

✊ Wij steunen ook de eis van mensen zonder papieren/ asielzoekers om tewerkgesteld te kunnen worden binnen het reguliere circuit.
Maar tegen welke voorwaarden zouden de asielzoekers tewerkgesteld worden als het van de regering afhangt? Krijgen ze duurzame contracten, degelijke lonen, garanties over regularisatie? Zullen ook de arbeidsvoorwaarden en contracten van de huidige zorgwerkers verbeteren? 🤔

Mensen zonder papieren / Asielzoekers zijn geen reserve peloton dat zomaar ingeschakeld kan worden om de brand te blussen wanneer het de regering uitkomt om vervolgens weer weggestuurd te worden.
De brand die nota bene door hetzelfde beleid aangewakkerd is door jarenlange besparingen en privatiseringen in de zorgsector.
En ook de zorgsector is geen dienst die zomaar uitgedund en dan weer tijdelijk aangevuld kan worden als de situatie te schrijnend wordt. We hebben structurele publieke herfinanciering van deze sector nodig!

😡 Deze bevolkingsgroep eerst gebruiken als zondebok voor de tekorten die door de regering zelf gecreëerd zijn, om hen vervolgens in te schakelen onder de meest precaire arbeidsvoorwaarden wanneer de nood wet breekt en hen tot helden uit te roepen is je reinste hypocrisie!

✊ Samen strijden voor

  • Onmiddellijke publieke investeringen in de zorgsector
  • Echte jobs voor iedereen, neen aan de precaire contracten en slechte arbeidsvoorwaarden in de zorgsector en in de hele arbeidsmarkt
  • Regularisatie voor alle mensen zonder papieren zodat ook zij aan degelijke voorwaarden tewerkgesteld kunnen worden
    optrekken van het minimumloon naar 14 euro per uur

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.